Wyróżnienie w Konkursie Wojewódzkim

Uczeń klasy 1B Alex Danilewicz otrzymał wyróżnienie w Wojewódzkim Konkursie „Jesteśmy razem i blisko siebie – moja opowieść”, organizowanym przy udziale Biura Terenowego Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców (UNHCR). Opiekunem ucznia był profesor Krzysztof Niedźwiedź.
filter: 0; jpegRotation: 90; fileterIntensity: 0.000000; filterMask: 0; module:1facing:0;
hw-remosaic: 0;
touch: (-1.0, -1.0);
modeInfo: ;
sceneMode: Night;
cct_value: 0;
AI_Scene: (12, -1);
aec_lux: 0.0;
hist255: 0.0;
hist252~255: 0.0;
hist0~15: 0.0;