Otrzymaj stypendium za swój Talent

Tegoroczni oraz przyszłoroczni maturzyści, mają możliwość złożenia wniosku o stypendium Talentów. Stypendia kierowane są do osób, które mogą pochwalić się istotnymi osiągnięciami naukowymi, artystycznymi, sportowymi i są zaangażowane w działalnością społeczną. Szukamy młodych osób, które potrafią dzielić się własnym talentem, a równocześnie chcą i lubią […]

Nowe technologie dla dziewczyn

Pierwszy i jedyny w Polsce program stypendialny dla młodych kobiet wiążących swoją przyszłość z branżą technologiczną. Inicjatywa ma na celu zachęcenie dziewczyn do zainteresowania nowymi technologiami i wykształceniem, które wiąże się z ich tworzeniem. Stypendystki INTEL-PERSPEKTYWY otrzymają różnorodne wsparcie merytoryczne i finansowe. Znajdą się pod […]