Lubelskie wspiera uzdolnionych

Informujemy, że do dnia 12 lipca 2024 roku jest prowadzony nabór wniosków w ramach projektu „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2024-2025”. Celem programu realizowanego przez Województwo Lubelskie, dofinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, jest udzielenie wsparcia w zakresie rozwoju osobistego i edukacyjnego dla uczniów znajdujących się w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej.

Szczegółowe informacje dotyczące ww. programu są dostępne na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego w zakładce „stypendia” (https://www.lubelskie.pl/kultura/stypendia/stypendia-uczniowskie/lubelskie-wspiera-uzdolnionych/ ).

Lubelskie 2024-2025