Twoje zainteresowania dotyczą nauk ścisłych?

Posiadasz umiejętności logicznego rozumowania?

Chcesz zgłębiać tajniki algorytmiki i programowania w popularnych językach?

Chcesz programować roboty?

Nie boisz się wyzwań?

Jeśli na któreś z tych pytań odpowiedziałeś TAK, to klasa matematyczno-fizycznoinformatyczna jest dla Ciebie! To klasa, w której w gronie osób o takich samych zainteresowaniach będziesz mógł w miłej i przyjaznej atmosferze poszerzać swoją wiedzę.
To klasa dla osób o sprecyzowanych zainteresowaniach matematycznych, fizycznych i informatycznych. To zespół ludzi biorących udział w wielu konkursach i olimpiadach zarówno na poziomie ogólnopolskim jak i międzynarodowym. Uczniowie tej klasy odnoszą sukcesy w międzynarodowych olimpiadach z informatyki, astronomii i fizyki.Program nauczania oparty jest na rozbudzaniu ciekawości i dociekliwości ucznia.

Absolwenci tego profilu kontynuują naukę na różnych kierunkach studiów m.in.: architekturze, automatyce i robotyce, budownictwie, computer science, elektrotechnice, informatyce, matematyce, matematyce stosowanej, fizyce, mechatronice, telekomunikacji, sieciach
komputerowych i bezpieczeństwie systemów informatycznych, ekonomii.

Branża IT to najbardziej rozwijająca się dziedzina w której nauka myślenia algorytmicznego daje szansę poznania i opanowania dowolnego rodzaju języka programowania.

Od kilku lat uczniowie klasy objęci są Ogólnopolskim Programem MAP w ramach którego prowadzone są zajęcia dodatkowe z algorytmiki i programowania. Średnio dwa razy do roku organizujemy Ogólnopolskie Obozy Naukowe z programowania i algorytmiki.

Zajęcia stacjonarne prowadzimy na wszystkich poziomach zaawansowania (od grupy początkującej, aż do grupy olimpijskiej). Nasi uczniowie startują ze świetnymi wynikami w krajowych i międzynarodowych zawodach z programowania i algorytmiki.

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:

 • matematyka,
 • fizyka,
 • informatyka

Języki obce:

 • angielski,
 • drugi język: hiszpański (podstawowy lub kontynuacja) lub niemiecki (kontynuacja)
  Aby powstała grupa językowa na danym poziomie zaawansowania (nauczanego drugiego
  języka obcego), grupa musi liczyć min. 14 osób.
  W przypadku dysproporcji w grupach, pierwszeństwo wyboru drugiego języka mają kandydaci,
  którzy uzyskają większą liczbę punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym.
 • Nauka w tej klasie jest wzbogacona o język angielski techniczny.

Przedmioty punktowane przy rekrutacji:

 • język polski,
 • matematyka,
 • język angielski,
 • fizyka

„Uważamy, że 1 LO Staszic jest przyjazną szkołą, która pomaga w rozwijaniu się na różnych płaszczyznach. Nauczyciele mają naprawdę duże kompetencje i doświadczenie – większość z nich jest nawet absolwentami naszego liceum. Szkoła organizuje wiele imprez i akcji, w których można wziąć udział. Naszym zdaniem na profilu mat-fiz-inf mamy możliwość świetnie nauczyć się matematyki, fizyki i informatyki i nie tylko- inne przedmioty również prowadzone są na wysokim poziomie. Będąc w Staszicu na wybranym przez nas profilu, pomimo że jest sporo nauki to mamy czas dla naszych rodzin, przyjaciół i pasji. Nauczyciele nie podchodzą do nauczania jako do czegoś, co trzeba „odbębnić”, a resztę pozostawić nam. Wręcz przeciwnie, dopytują co jest dla nas niejasne, są w stanie tłumaczyć kilka rzeczy w kółko, abyśmy je zrozumieli. Spotykamy tu wiele ciekawych, charyzmatycznych,
pracowitych i sympatycznych osób, które mają podobne zainteresowania i cele. Skończenie Staszica o takim profilu daje wiele dobrych doświadczeń, a także łatwy dostęp do studiów, o których marzymy. W pełni szczerze jesteśmy w stanie powiedzieć, że dzięki naszej ciężkiej pracy, wkładzie nauczycieli oraz otaczaniu się wartościowymi ludźmi, to my możemy kierować swoim losem, a nie los nami- i to jest największy sukces, ogromna duma i satysfakcja.” 

„Klasa mat-fiz-inf daje możliwość szerokiego rozwoju z trzech najważniejszych przedmiotów ścisłych w polskim programie nauczania. Dzięki świetnie przygotowanym nauczycielom, którzy od lat analizują i omawiają z uczniami zadania wymagane na maturze rozszerzonej, nauka w niej będzie przebiegać w sposób dokładny, skrupulatny i rzetelny. Wysoki próg punktowy wymagany do bycia przyjętym do klasy gwarantuje, że w klasie mat-fiz-inf w Staszicu znajdą się tylko osoby głęboko zainteresowane mprzedmiotami ścisłymi, dla których są one nie tylko obowiązkiem naukowym, ale przede wszystkim przygodą. Klasa daje również poczucie pewności, że po liceum trafimy – wyposażeni w szeroką, niejednokrotnie wykraczającą nawet poza wymagania szkolne wiedzę – na najlepsze studia, po których droga do przyszłościowych zawodów, takich jak programista czy analityk, stoi przed nami otworem. Jeśli pasjonujesz się matematyką, fizyką czy informatyką, klasa o profilu mat-fiz-inf w Staszicu to świetna opcja, aby móc rozwijać swoje zainteresowania i zagłębiać poznaną wcześniej wiedzę w zakresie nauk ścisłych. Efektywnej nauce sprzyjają przede wszystkim świetne warunki, które zapewnia szkoła. Jednym z udogodnień szczególnie wartym uwagi jest, chociażby dostęp do drukarki 3D, czy do nowoczesnych sprzętów fizycznych. Pracownie zaopatrzone są także w dobrej jakości komputery i pomoce naukowe. Ale jaki sens byłby w tym wszystkim, gdyby nie nauczyciele? Są oni nie tylko ludźmi, którzy przekazują nam wiedzę, ale także mentorami, osobami, które pomogą Ci, jeżeli będziesz miał problem lub wytłumaczą ponownie materiał, jeżeli będziesz miał co do niego wątpliwości. Ponadto w Staszicu zapewnią Ci oni także przygotowanie się do wymarzonej przez Ciebie olimpiady, organizując w tym celu zajęcia pozalekcyjne. Lekcje są prowadzone w bardzo ciekawy i przystępny dla wszystkich sposób. W ramach zajęć z fizyki przeprowadzamy niekiedy doświadczenia, co pozwala nam lepiej zrozumieć materiał. Na informatyce wkraczamy w świat algorytmiki i zaczynamy pisać własne programy komputerowe. Z kolei na matematyce liczymy dużo zadań, ale jest to połączone z ciekawymi anegdotami w trakcie lekcji, więc nie ma się poczucia zmęczenia. W życiu społeczności szkolnej istotną rolę odgrywają również uczniowie. To oni sprawiają, że atmosfera w I LO jest ciepła i pełna humoru. Samorząd uczniowski jest jednym z niewątpliwych atutów naszej szkoły. Wszystkie osoby w niego zaangażowane wykonują ogromną pracę, aby dobrze żyło nam się ze sobą. Organizowane są pomysłowe przedsięwzięcia tj. Noc Staszica, Mam Talent, Kocham Cię Polsko!, czy Randka w ciemno. Takie akcje nie tylko integrują uczniów, ale także są świetną formą rozrywki.”

„Staszic to bez wątpienia szkoła, która poszerza horyzonty. Pozwala rozwijać skrzydła i spełniać się w tym, w czym się jest najlepszym. Otwiera przed nami niesamowite ścieżki życiowe, które będą stanowiły podstawę naszej przyszłości. Jeśli wahasz się, czy uczęszczać do I LO, czy nie, mogę ci odpowiedzieć, że jest to zdecydowanie wybór warty podjęcia ryzyka. Jak zawsze pojawią się wzloty i upadki, ale tak właśnie wygląda nasze życie. Z matematycznego punktu widzenia możemy zauważyć, że przypomina sinusoidę. Raz jesteśmy na górze, raz na dole, dlatego nie warto się zniechęcać po jednej porażce, bo to właśnie ona będzie w stanie pozwolić nam się podnieść i walczyć o swoje marzenia.”

„Klasa D o profilu mat-fiz-inf kładzie nacisk na przedmioty ścisłe. Profil jest w stanie przygotować licealistów nie tylko do dobrego wyniku na maturze ale również daje możliwość rozwoju ponad program. Umożliwia edukacyjne wyjazdy takie jak informatyczny „Wilk” oraz oferuje zajęcia i materiały przygotowawcze do konkursów kuratoryjnych i olimpiad. Olimpiada informatyczna, matematyczna, OWT, olimpiady z ekonomii i przedsiębiorczości, olimpiada z lingwistyki matematycznej to tylko nieliczne w których najczęściej uczestniczą uczniowie tej klasy. Oprócz tego biorą udział w konkursach rozwijających zdolności logicznego myślenia takich jak „Bóbr” oraz mają możliwość realizowania się w kołach szachowym czy brydżowym. Konkursy zespołowe m.in z informatyki pozwalają nie tylko na rozwój w konkretnej dziedzinie ale też na rozwój umiejętności pracy zespołowej i komunikacji. Poświęcający swój czas nauczyciele prowadzą dodatkowe zajęcia a także fakultety przed maturą. Profil daje wiele perspektyw rozwoju i otwarte drzwi na wiele kierunków studiów.”

Skip to content