https://klient.interrisk.pl/EduPlusOnlineUBEZPIECZENIE NNW UCZNIÓW 1LO im. Stanisława Staszica
Polisa numer EDU-A/P 133879
Okres ubezpieczenia 01.09.2023 – 31.08.2024
Podstawowa suma ubezpieczenia: 27.000,-PLN
Składka: 50,-PLN od osoby (ucznia)
CELEM PRZYSTĄPIENIA DO UBEZPIECZENIA (dotyczy uczniów):
należy wejść na PORTAL InterRisk TU SA Vienna Insurance Group z dedykowanym dla 1LO im. Stanisława Staszica ubezpieczeniem (link do strony):
https://klient.interrisk.pl/EduPlusOnline
Podać KOD DOSTĘPU
w6xyl
Pobrać Ogólne Warunki Ubezpieczenia
Odznaczyć zgodę na doręczenie OWU w formie elektronicznej
Odznaczyć zapoznanie się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia
Kliknąć „KUP UBEZPIECZENIE”
Podać dane osoby zawierającej ubezpieczenie (rodzica lub ubezpieczonego o ile jest pełnoletni)
Odznaczyć niezbędne zgody
Podać dane osoby ubezpieczanej
Podsumować dane i wybrać formę płatności oraz opłacić ubezpieczenie w kwocie 50,-PLN od osoby
 
 

UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW (NNW)

UCZNIÓW 1LO im. Stanisława Staszica w Lublinie

W INTERRISK TU SA Vienna Insurance Group

 

WAŻNIEJSZE ELEMENTY UBEZPIECZENIA:

Ubezpieczenie całodobowe z rocznym okresem ubezpieczenia

Ubezpieczenie na terenie RP i poza granicami RP

Ubezpieczenie obejmuje wyczynowe uprawianie sportów

 

CELEM PRZYSTĄPIENIA DO UBEZPIECZENIA

wejść na PORTAL InterRisk TU SA Vienna Insurance Group

z dedykowanym dla 1LO im. Stanisława Staszica  ubezpieczeniem

(link do strony):

 https://klient.interrisk.pl/EduPlusOnline

Podać KOD DOSTĘPU

w6xyl

Pobrać Ogólne Warunki Ubezpieczenia

 Odznaczyć zgodę na doręczenie OWU w formie elektronicznej

Odznaczyć zapoznanie się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia

Kliknąć „KUP UBEZPIECZENIE”

Podać dane osoby zawierającej ubezpieczenie (rodzica lub ubezpieczonego o ile jest pełnoletni)

Odznaczyć niezbędne zgody

Podać dane osoby ubezpieczanej

Podsumować dane i wybrać formę płatności oraz opłacić ubezpieczenie w kwocie 50,-PLN od osoby

ZGŁOSZENIE SZKODY:

 Z wykorzystaniem formularza zgłoszenia szkody na stronie InterRisk TU SA Vienna Insurance Group

https://interrisk.pl/zglos-szkode/

 Telefonicznie: +48 22 575 25 25

Z wykorzystaniem e-mail: szkody@interrisk.pl

 

DANE DO KONTAKTU W ZAKRESIE UBEZPIECZENIA:

 

InterRisk TU SA Vienna Insurance Group

Oddział w Lublinie

ul. Zamojska 47, 20-102 Lublin

Maria Wożniak tel. (81) 533-06-01, e-mail: maria.wozniak@interrisk.pl

Pilipczuk Leonard broker ubezpieczeniowy tel. kom. : 502 027 630; e-mail: mentorlu@mentor.pl

Skip to content