„Wszelka teoria jest szara, a zieleni się tylko złote drzewo życia.”
Johann W. von Goethe

Jeśli interesują Cię zjawiska i mechanizmy procesów świata żywego, te w makroskali i w mikroskali, to KOŁO BIOLOGICZE jest dla CIEBIE. Na zajęciach tych poznasz regały, którymi rządzi się przyroda, zobaczysz interakcje między organizmami, zajrzysz w głąb ciała ludzkiego, przyjrzysz się funkcjonowaniu układów narządów, poznasz mechanizmy molekularnie procesów zachodzących w komórkach i ich strukturach.

Program koła skierowany jest dla uczniów szczególnie zainteresowanych BIOLOGIĄ, którzy chcą pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności w tym zakresie. Podczas zajęć realizowane są dodatkowe treści, które są niezbędne do jak najlepszego przygotowywania się do olimpiad (przedmiotowej i pokrewnych) oraz konkursów o tematyce biologicznej.
Zajęcia te dają możliwość analizy i sposobu przygotowania i przeprowadzania doświadczeń niezbędnych do realizacji prac badawczych.

Cytokiny, cytokininy, cytokineza – ……… podobne, a jednak różne! Taka jest właśnie biologiaz mnóstwem podobieństw i różnic, wyjątków i odstępstw, które możesz poznać na zajęciach KOŁA BIOLOGICZNEGO.

Skip to content