Na zajęciach koła matematycznego zajmujemy się takimi działami matematyki jak: algebra, planimetria, teoria liczb, kombinatoryka –  czyli takimi , z których pochodzą zadania na Olimpiadzie Matematycznej. Sięgamy również po ciekawe zadania z innych zawodów matematycznych: Olimpiady o Diamentowy Indeks AGH, Konkursu Politechniki Warszawskiej, konkursu NABÓJ  i.t.p. Wielu uczestników kółka uzyskało tytuły finalisty lub  laureata tych olimpiad i konkursów.

Skip to content