Jeśli cechuje Cię postawa otwarta, przedsiębiorcza, interesujesz się ekonomicznymi problemami współczesnego świata, posiadasz predyspozycje organizacyjne, to właśnie klasa dla Ciebie! Klasa, w której na większość problemów patrzymy przez pryzmat liczb, klasa
w której udoskonalisz swoje zdolności i umiejętności w dziedzinach związanych z ekonomią.

Klasa, która przygotuje Cię nie tylko do wymarzonych studiów ale również do Olimpiad i Konkursów przedmiotowych, m.in: do Olimpiady Matematycznej, Olimpiady Geograficznej, Olimpiady Przedsiębiorczości i Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej.

Absolwenci tej klasy kontynuują naukę na kierunkach studiów takich jak: ekonomia, matematyka i finanse, stosunki międzynarodowe, rachunkowość i finanse, zarządzanie.

Klasa objęta patronatem Szkoły Głównej Handlowej

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:

  • matematyka,
  • geografia,
  • język angielski

Przedmiot uzupełniający:

  • elementy ekonomii

Języki obce:

  • angielski
  • drugi język: hiszpański (podstawowy lub kontynuacja) lub niemiecki (kontynuacja)

Aby powstała grupa językowa na danym poziomie zaawansowania (nauczanego drugiego języka obcego), grupa musi liczyć min. 14 osób. W przypadku dysproporcji w grupach, pierwszeństwo wyboru drugiego języka mają kandydaci, którzy uzyskają większą liczbę punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym. Nauka w tej klasie jest wzbogacona o zajęcia z ekonomii w języku angielskim.

Przedmioty punktowane przy rekrutacji:

  • język polski, matematyka, język angielski, geografia

„Profil uważam za uniwersalny i można po nim wybrać wiele kierunków studiów. Poza tym nie wymaga
od ucznia tak wielkiego wkładu pracy, by uniemożliwiało to aktywność pozaszkolną, co jest ogromnym
plusem! Rozwija w większym stopniu niż w innych profilach zainteresowanie ekonomią, choć uważam,
że przedmiot dotyczący tego tematu powinien być bardziej rozwinięty, tj. przekazywać więcej wiedzy
praktycznej i angażować ucznia …”


„W klasie o profilu ekonomicznym przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym to: matematyka,
geografia i język angielski. Klasa ta otwiera możliwości i pozwala rozwijać się uczniom w wielu
kierunkach. Panuje tu przyjazna atmosfera. Jest to dobra opcja dla osób, które lubią wolność
w podejmowaniu decyzji. Ten profil skupia osoby o wielu zainteresowaniach. Nauczyciele wspierają
nas oraz pomagają nam podejmować najlepsze decyzje. Klasa objęta jest patronatem Szkoły Głównej
Handlowej SGH. To profil skierowany do osób, które chcą rozwijać swoje zainteresowania w zakresach
nauk ekonomicznych. Jest to profil przyszłych menadżerów.
Wybierając ten profil stajemy również przed wyborem języków obcych: hiszpański lub niemiecki.
Oprócz tego przydatne informacje zdobywamy na przedmiotach dodatkowych takich jak elementy
ekonomii czy applied economics, które dostępne są tylko na tym profilu .
Wszystkie osoby, które wybrały ten profil są z niego niesamowicie zadowolone. Wszyscy wiemy jak duże
możliwości i jak wiele dróg otworzył dla nas ten profil.”

„Uważam, że profil z rozszerzoną matematyką, geografią oraz j. angielskim jest dobry dla osób, które
lubią przedmioty ścisłe jak i przyrodnicze oraz chcą kontynuować swoja karierę w kierunkach
ekonomiczno-biznesowych. Z matematyką wygląda to tak, że o ile włoży się trochę swojej pracy,
przy pomocy nauczyciela można ją bardzo dobrze zrozumieć. Geografia jest bardzo ciekawym
przedmiotem do rozszerzania więc osobiście bardzo polecam. Nauka języków obcych takich jak
np. j. hiszpański również przychodzi z łatwością dzięki dobrej pomocy nauczycieli, którzy ich uczą.
Jako uczennica tego profilu bardzo go polecam.”

Skip to content