W bibliotece szkolnej od lat odbywają się cykliczne zajęcia z historii sztuki. Są to formy wykładów i dyskusji. Zadaniem naszych spotkań jest przygotowanie uczniów do właściwego odbioru dzieła sztuki. To świetna okazja do rozwijania umiejętności krytycznego myślenia i ekspresji.
Przygotowujemy też wszystkich chętnych do udziału w Olimpiadzie Artystycznej oraz prowadzimy indywidualne konsultacje dla uczniów zdających maturę
z historii sztuki.
Zajęcia artystyczne w bibliotece są nie tylko wspaniałą sposobnością do rozwijania Waszej kreatywności, ale również do poszerzania horyzontów kulturowych
i umożliwienia eksploracji różnych form sztuki.
Organizujemy konkursy plastyczne i literackie. Zachęcamy uczniów do tworzenia i prezentowania swoich dzieł!
Regularnie wystawiamy Wasze prace w przestrzeni bibliotecznej. To świetna okazja do promowania swojego talentu.

Musée du Louvre

Skip to content