Klasa z Maturą Międzynarodową (International Baccalaureate)

Uczniowie Staszica od 2006 roku mają możliwość przystąpić do Matury Międzynarodowej (IB), jeśli realizują naukę w klasie przygotowującej do tego egzaminu. Klasa IB nie jest po prostu klasą językową, chociaż egzaminy ze wszystkich przedmiotów, z wyjątkiem języka ojczystego, zdawane są u nas po angielsku. I LO jest jedyną szkołą publiczną w województwie posiadającą akredytację Organizacji Międzynarodowej Matury (IBO). Uczniów IB czeka wiele wyzwań. Warto być na nie przygotowanym. Jeśli masz otwarty umysł, chcesz realizować własne pasje w ramach wymagań szkolnych, jesteś gotowy na kurs krytycznego myślenia i naukę opartą na umiejętnościach – być może jest to klasa właśnie dla Ciebie.

 1. Jak wygląda nauka w klasie IB?

Jeśli marzysz o nauce w klasie z Maturą Międzynarodową, musisz wybrać ją w procesie rekrutacji oraz przystąpić do egzaminu sprawdzającego umiejętność posługiwania się językiem angielskim, który odbywa się w I LO pod koniec roku szkolnego. Należy uważnie śledzić informacje pojawiające się na naszej stronie internetowej, żeby nie przegapić terminu egzaminu. Test kompetencji nie decyduje o przyjęciu do klasy. Należy go zdać, ale rekrutacja odbywa się na podstawie punktów uzyskanych w teście ósmoklasisty.

Przez dwa pierwsze lata uczniowie uczą się w klasie, którą w naszej szkole nazywamy pre-IB. Realizują w tym czasie polską podstawę programową w języku polskim. Dzięki temu, w razie niepowodzeń, mogą odnaleźć się w polskim systemie i przystąpić również do polskiej matury. Trzecia i czwarta klasa to przygotowanie do matury IB. Uczniowie uczą się tylko tych przedmiotów, które wybrali, wszystkie zajęcia są prowadzone w języku angielskim i część komponentów maturalnych realizują w ciągu roku szkolnego.

W przypadku Matury Międzynarodowej, egzaminy końcowe to nie wszystko. Należy zaliczyć również dodatkowe formy zaangażowania, takie jak: CAS (Creativity, Activity, Service), TOK (Theory of Knowledge) oraz napisać pracę dyplomową na dowolny temat (Extended Essay). Każdy przedmiot, oprócz arkuszy egzaminacyjnych, wymaga od kandydatów napisania pracy badawczej (Internal Assessment). Dzięki temu około 30% egzaminów końcowych piszemy przed ukończeniem programu, czasem już w trzeciej klasie. Młodzież ma możliwość samodzielnie decydować o tematach swoich prac. Po zakończeniu nauki w liceum uczniowie IB zdają Maturę Międzynarodową w murach naszej szkoły. Muszą przystąpić do egzaminów z 6 wybranych przez siebie przedmiotów. Wszyscy zdają język ojczysty, język obcy i matematykę oraz dodatkowo trzy przedmioty z różnych dziedzin. Kursy można wybrać na poziomie podstawowym (SL) lub rozszerzonym (HL). Z matury IB można uzyskać maksymalnie 45 punktów i możemy się poszczycić, że w historii Staszica, byli uczniowie z tak wysokimi wynikami.

 1. Zalety wyboru klasy IB

Nauka w klasie z Maturą Międzynarodową jest wyzwaniem, ale pełnym zalet.  Wybierając klasę IB nie musisz od razu decydować o swoim profilu – na wybór przedmiotów masz jeszcze dwa lata. Wielu uczniów podkreśla, że to dla nich ważne i że nauka w klasie pre- IB zmieniła plany, które mieli w podstawówce. Niewątpliwą zaletą Matury Międzynarodowej jest rozpoznawalność tego egzaminu na całym świecie.  Również polskie uczelnie chętnie przyjmują naszych absolwentów. Wielu uczniów po maturze wyjeżdża, ale jeszcze liczniejsza grupa decyduje się zostać w kraju. IB daje im biegłą znajomość języka angielskiego, przygotowuje do akademickiego trybu nauki i pozwala realizować własne pasje (na przykład poprzez wybór tematu do Extended Essay). Zalet programu jest wiele:

 • Uczniowie IB uczą się w małych grupach przedmiotów, które sami wybrali
 • Klasa IB nie jest tzw. „wyścigiem szczurów”, gdyż uczniowie wybierają różne przedmioty i grupy. W tej samej klasie mogą spotkać się przyszły lekarz, prawnik i inżynier.
 • W zależności od wyboru przedmiotów, w planie zajęć uczniów IB mogą pojawić się tzw. „okienka”. Nasza szkoła zapewnia przytulne pomieszczenie, gdzie można się uczyć lub integrować w przerwach między zajęciami (nazywamy je IB-kownią)
 • IB kładzie nacisk na umiejętności, nie na ilość przyswojonych faktów
 • Każdy uczeń IB musi uczestniczyć w przedmiocie TOK, który w założeniach ma uczyć myśleć. Jest to oczywiście ogromne wyzwanie i to nie tylko dla młodzieży. TOK jest przygodą, której nie można doświadczyć w innych klasach.
 • Kadra nauczająca w IB jest doskonale przygotowana, doświadczona i wyszkolona.
 • Znaczna część wyniku maturalnego wypracowywana jest w czasie roku szkolnego. Uczniowie mogą przy wsparciu nauczyciela pracować nad częścią zadań maturalnych bez stresu i w dowolnym czasie.
 • CAS oznacza obowiązkowy wolontariat, pracę nad własną kreatywnością i kondycją fizyczną. Do matury można zaliczyć również pozaszkolne aktywności.
 • Uczniowie mają dużo czasu na realizację programu. Przedmioty na poziomie rozszerzonym (HL) to 6 godzin tygodniowo, a na poziomie podstawowym (SL) 4 godziny. Wszystkie zajęcia odbywają się w grupach uczniów, którzy wybrali dany przedmiot.
 • IB przygotowuje do wymagań akademickich. Uczniowie uczą się jak pisać prace naukowe, robić przypisy i bibliografię, formułować pytania badawcze (research questions) i samodzielnie planować własną pracę.
 • Uczniowie uczęszczają tylko na te przedmioty, które zdają na maturze. Jeśli nie lubisz jakiegoś przedmiotu, po dwóch latach nauki w pre-IB zniknie on z Twojego planu zajęć.
 • Każdy uczeń wybiera z grona pedagogicznego swojego promotora, który wspiera go w pisaniu obowiązkowej pracy badawczej z jednego przedmiotu (Extended Essay). Dzięki spotkaniom z promotorami (reflection sessions), kontakt z nauczycielami w tej klasie jest bezpośredni i skupiony na indywidualnych potrzebach ucznia.
 1. IB nie jest dla każdego

Uczniowie IB muszą wykazać się systematycznością i samodzielnością. IB wymaga pracy w domu przy pracach pisemnych, realizacji programu CAS (zaangażowania społecznego), otwartości, kreatywności i współpracy. Każdy uczeń IB musi zdać na maturze 6 przedmiotów. Ze względu na wybory przedmiotów, uczniowie tej klasy często uczą się popołudniami i mają przerwy między zajęciami. Plan lekcji przypomina system akademicki. Każdy uczeń IB musi być przygotowany na ciężką pracę i umiejętność jej organizacji.

 1. Profil ucznia IB

International Baccalaureate Organisation  czyli organizacja Matury Międzynarodowej powstała w 1968 roku w Genewie i funkcjonuje w ponad 150 krajach na całym świecie (szkół IB jest ponad 5000). Twórcom od początku przyświecała wizja szkoły, która będzie przygotowywała młodzież do wyzwań zmieniającego się ciągle świata. Dlatego w centrum celów edukacyjnych znajduje się profil ucznia IB. Program ma rozwijać krytyczne myślenie i zachęcać do otwartości na wyzwania naukowe. Od uczniów oczekuje się następujących postaw:

 • Inquirersnie boimy się zadawać pytań
 • Knowledgeabledążymy do wiedzy
 • Thinkersmyślimy krytycznie
 • Communicatorswyrażamy swoje myśli starannie, słowa są ważne
 • Principledprzestrzegamy zasad etycznych oraz rygorów pracy naukowej
 • Open-mindedjesteśmy otwarci na wiedzę, nie zamykamy się w dogmatach
 • Caringdbamy o innych oraz o to, co zrobimy z naszą wiedzą
 • Risk-takersmamy prawo się mylić, podejmujemy ryzyko błądzenia
 • Balancednie zamykamy się w jednej dziedzinie wiedzy
 • Reflectivezastanawiamy się nad źródłem naszych przekonań
 1. Co robią nasi absolwenci?

IB w Staszicu na przestrzeni 20 lat działalności (akredytację uzyskaliśmy w 2004 roku) doczekało się licznej grupy absolwentów, którzy czasem odwiedzają naszą szkołę. Po otrzymaniu dyplomu, znaczna część naszych uczniów wybiera naukę w Polsce na różnych uczelniach i kierunkach: medycznych, artystycznych, technicznych, prawniczych, humanistycznych. Część uczniów wyjeżdża studiować za granicę (popularnym wyborem są Niderlandy, Hiszpania, Włochy, UK, Irlandia, USA). Wśród naszych wychowanków są psychologowie, prawnicy, lekarze, stomatolodzy, inżynierowie, nauczyciele, specjaliści IT, pracownicy naukowi i przedsiębiorcy. Poniżej przedstawiamy co nasi już dorośli uczniowie myślą o programie IB po zakończeniu nauki w naszej szkole:

 • Program Matury Międzynarodowej dba o to, aby człowiek rozwijał się holistycznie, wykształcając w nim cechy powiązane nie tylko z wiedzą i jej zdobywaniem, ale również jej umiejętnym wykorzystaniem. IB to program akademicki, a jako jego absolwent, nie mam żadnych obaw co do trudności czekających na mnie na studiach. Kuba, matura 2023
 • Jedną z najbardziej wartościowych umiejętności jakich nauczyłam się w klasie IB jest krytyczne myślenie, które codziennie pomaga mi w filtrowaniu ogromu informacji z jakimi mam styczność. Program IB uczy także otwartości oraz zdolności patrzenia na sytuacje z wielu perspektyw, dzięki czemu łatwiej jest produktywnie dyskutować i akceptować różnice w poglądach innych. Uważam klasę międzynarodową za bardzo wartościowy i elastyczny program, który pozwala na rozwinięcie umiejętności potrzebnych każdemu wartościowemu młodemu człowiekowi, a także przyszłemu studentowi. Adrianna, matura rok 2023
 • IB to trudna, ale cenna przygoda. Niewątpliwą zaletą tej klasy jest różnorodność jej członków – o trudach się zapomni, a ludzie zostaną. Michał, matura maj 2019
 • IB w Staszicu było świetnym wyborem, który dał mi szanse na studia za granicą i kompetencje do świadomego poznawania świata. Kolejnym plusem jest znakomita kadra oraz otwarta atmosfera programu, w którym każdy jest mile widziany. Natalia, matura 2020
 • IB to klasa, która łączy osoby o różnych pasjach, co pozwala rozwinąć swoje zainteresowania, jednocześnie otwierając umysł na inne dziedziny. Ta klasa dała mi ogromnie dużo poczucia sprawczości; że można zrobić coś ważnego będąc w liceum, że jest się w stanie napisać pracę badawczą. Taka klasa pokazuje, że wiedza w wielu dziedzinach jest ważna i dopełnia tego jak można rozumieć świat; że dowiadywanie się więcej nie jest stratą czasu i później często okazuje się być bardzo przydatne do zrozumienia zamierzonego tematu. Oprócz tego, pierwsze co kojarzy mi się z IB, to osoby, które mają w sobie dużo pasji do tego co robią, i dzięki temu liceum to był dla mnie bardzo inspirujący czas. Zuzia, matura 2023
 • IB to program nauki z maturą międzynarodową, który skończyłam w tym roku. Uważam, że przez te dwa lata dużo się nauczyłam i rozwinęłam – ponieważ program pozwala na połączenie nauki ze swoimi własnymi zainteresowaniami. Dzięki IB i elementom jakie nie występują w normalnym polskim programie nauczania (takie jak teoria wiedzy – TOK, lub praca dyplomowa Extended Essay), nabyłam wiedzę z różnych dziedzin nauki, oraz rozwinęłam takie umiejętności jak krytyczne myślenie i analiza źródeł naukowych. Laura, matura, 2023
 • IB to sposób na odkrycie nowej, otwartej na innych społeczności. Ludzi, którzy wzajemnie wspierają się w systemie nauki premiującym rozumienie. Zośka, matura 2023
 • Z perspektywy czasu myślę, że najcenniejszym w IB był nacisk na naukę krytycznego myślenia — program zmuszał nas do ciągłego zadawania pytań, analizy, i kwestionowania źródeł. Poznawaliśmy wiedzę ’od zaplecza’, na każdym kroku reflektując nad metodami i narzędziami. Zuzia, matura 2023
 • Największą zaletą klasy IB jest nauka analizy omawianych zagadnień z różnych perspektyw. Jest to umiejętność, która przydaje się niezależnie od wybranego później kierunku studiów. Myślę, że pomimo ogromu nauki z przedmiotów rozszerzonych, warto też znaleźć czas na te podstawowe. Po wielu semestrach monotematycznych studiów, to właśnie tych przedmiotów brakuje najbardziej : )  Mateusz, matura 2019
 • IB to program, który bardzo rozwinął moją osobowość i pozwolił poszerzyć horyzonty. W Staszicu poznałam wspaniałych ludzi, od których mogłam się wiele nauczyć i czerpać inspiracje. Zuzanna, matura 2022
 • Klasę IB wybrałem z dwóch powodów. Po pierwsze, chciałem iść na studia do Wielkiej Brytanii. Po drugie, chciałem jak najszybciej zakończyć moją przygodę z biologią. Wybór okazał się trafny. Jako że po zrealizowaniu wymogu MEN-owskiej podstawy programowej, przestajesz się uczyć większości przedmiotów i skupiasz się wyłącznie na tym, co cię interesuje. Z drugiej strony, od ucznia kursów IB wymaga się wiele. Materiału jest więcej, niż w polskim programie (jest on jednak zorganizowany „hasłowo”), musisz być systematyczny, zorganizowany, chętny do samorozwoju i pracy własnej. W moim przypadku, przejście na brytyjski system edukacji było bezbolesne. Ale nawet jeżeli planujesz dostać się na studia w Polsce, to: na twoją korzyść działa oficjalny przelicznik ocen IB na polski, a nadwyżkowe kompetencje w zakresie przedmiotowym oraz personalnym, nabyte podczas zajęć programowych – nigdy nikomu nie zaszkodziły. Marcin, matura 2010

Opracowała Beata Król, 2023

Skip to content