Wyniki Matur

Rok: 2023 2022  2021 | 2020 |2019 |2018 |2017 | 2016 | 2015 2014 | 2013 |


 

Matura Maj 2023


WYNIKI PISEMNEGO EGZAMINU MATURALNEGO 2023
PRZEDMIOT POZIOM ZDAWAŁO

ŚR.

STASZIC

CKE STANIN
j. polski podstawowy 118 100% 77% 66% 7
rozszerzony 25 21% 55% 50% 5
j. angielski podstawowy 108 92% 96% 85% 6
rozszerzony 112 95% 87% 69% 6
j. niemiecki podstawowy 5 4% 90% 69% 7
rozszerzony 3 2,5% 84% 58% 7
j. hiszpański podstawowy 5 4% 80% 76% 5
rozszerzony 2 2% 76% 53% 7
j. włoski
rozszerzony 1 1% 58% 68% 4
matematyka podstawowy 118 100% 92% 71% 7
rozszerzony 60 51% 71% 50% 7
geografia rozszerzony 26 22% 80% 53% 8
chemia rozszerzony 28 24% 89% 47% 8
biologia rozszerzony 33 28% 85% 48% 8
fizyka rozszerzony 14 12% 75% 43% 7
historia rozszerzony 10 8% 55% 45% 6
wos rozszerzony 15 13% 66% 42% 7
informatyka rozszerzony 17 74% 74% 45% 8
historia sztuki
rozszerzony 1 53% 53% 46% 6

Opracowała: Agnieszka Nowiszewska


Matura Maj 2022


WYNIKI PISEMNEGO EGZAMINU MATURALNEGO 2022
PRZEDMIOT POZIOM ZDAWAŁO

ŚR.

STASZIC

CKE STANIN
j. polski podstawowy 123 100% 74% 54% 8
rozszerzony 35 28% 80% 55% 7
j. angielski podstawowy 109 89% 95% 76% 6
rozszerzony 107 87% 86% 63% 6
j. niemiecki podstawowy 6 5% 94% 57% 7
rozszerzony 2 2% 81% 52% 7
j. hiszpański podstawowy 5 4% 80% 77% 5
rozszerzony 2 2% 81% 52% 7
j. francuski podstawowy 2 2% 72% 81% 4
j. włoski podstawowy 1 1% 98% 77% 8
rozszerzony 1 1% 96% 68% 8
matematyka podstawowy 123 100% 90% 58% 7
rozszerzony 68 55% 69% 33% 7
geografia rozszerzony 29 24% 72% 40% 8
chemia rozszerzony 28 23% 76% 37% 8
biologia rozszerzony 31 25% 82% 43% 8
fizyka rozszerzony 26 21% 70% 37% 7
historia rozszerzony 20 16% 59% 38% 7
wos rozszerzony 5 4% 76% 30% 8
filozofia rozszerzony 2 2% 100% 39% 9
informatyka rozszerzony 12 10% 79% 40% 8

Opracowała: Agnieszka Nowiszewska 

Matura Maj 2021


WYNIKI PISEMNEGO EGZAMINU MATURALNEGO 2021
PRZEDMIOT POZIOM ZDAWAŁO

ŚR.

STASZIC

CKE STANIN
j. polski podstawowy 185 100% 66% 55% 6
rozszerzony 36 19% 74% 49% 7
j. angielski podstawowy 164 89% 97% 76% 7
rozszerzony 146 79% 84% 65% 6
j. niemiecki podstawowy 10 5% 89% 58% 7
j. hiszpański podstawowy 7 4% 79% 76% 5
rozszerzony 2 1% 75% 60% 6
j. francuski podstawowy 1 0,5% 92% 82% 5
rozszerzony 1 0,5% 76% 64% 6
j. włoski podstawowy 1 0,5% 92% 81% 5
rozszerzony 1 0,5% 92% 72% 6
j. rosyjski podstawowy 2 1% 100% 68% 9
rozszerzony 2 1% 100% 76% 9
j. łaciński rozszerzony 2 1% 63% 49% 6
matematyka podstawowy 185 100% 90% 56% 7
rozszerzony 118 64% 66% 31% 7
geografia rozszerzony 29 20% 75% 33% 8
chemia rozszerzony 57 31% 68% 35% 7
biologia rozszerzony 58 27% 70% 33% 7
fizyka rozszerzony 46 25% 66% 37% 7
historia rozszerzony 12 6% 50% 37% 6
wos rozszerzony 11 6% 49% 28% 7
historia sztuki rozszerzony 3 2% 36% 44% 5
informatyka rozszerzony 20 11% 80% 38% 8

Opracowała: Agnieszka Nowiszewska 

Matura Maj 2020


WYNIKI PISEMNEGO EGZAMINU MATURALNEGO 2020
PRZEDMIOT POZIOM ZDAWAŁO ŚR.Staszic CKE STANIN
j. polski podstawowy 212 100% 72% 52% 7
rozszerzony 52 25% 74% 57% 6
j. angielski podstawowy 176 83% 94% 71% 7
rozszerzony 187 88% 79% 56% 7
j. niemiecki podstawowy 7 3% 85% 55% 7
rozszerzony 3 1% 91% 56% 7
j. hiszpański podstawowy 27 13% 82% 75% 5
rozszerzony 9 4% 82% 55% 7
j. francuski podstawowy 1 0,5% 98% 84% 8
rozszerzony 1 0,5% 50% 60% 4
j. włoski podstawowy 1 0,5% 84% 79% 5
rozszerzony 1 0,5% 70% 71% 4
j. rosyjski rozszerzony 1 0,5% 88% 67% 6
matematyka podstawowy 212 100% 87% 52% 7
rozszerzony 123 58% 73% 34% 8
geografia rozszerzony 42 20% 56% 21% 8
chemia rozszerzony 57 27% 82% 38% 8
biologia rozszerzony 57 27% 83% 43% 8
fizyka rozszerzony 44 21% 64% 34% 7
historia rozszerzony 13 6% 56% 33% 7
wos rozszerzony 17 8% 56% 29% 7
historia sztuki rozszerzony 4 2% 55% 41% 6
informatyka rozszerzony 24 11% 73% 29% 8

Opracowała: Agnieszka Nowiszewska 

Matura Maj 2019


WYNIKI PISEMNEGO EGZAMINU MATURALNEGO 2019
PRZEDMIOT POZIOM ZDAWAŁO ŚR.Staszic CKE STANIN
j. polski podstawowy 210 100% 68% 52% 7
rozszerzony 34 16% 66% 55% 6
j. angielski podstawowy 172 82% 96% 72% 7
rozszerzony 181 86% 83% 56% 7
j. niemiecki podstawowy 20 10% 92% 61% 7
rozszerzony 3 1% 87% 56% 7
j. hiszpański podstawowy 16 8% 86% 77% 5
rozszerzony 7 3% 70% 54% 6
j. francuski podstawowy 1 0,5% 80% 81% 4
j. włoski podstawowy 1 0,5% 86% 82% 5
j. rosyjski rozszerzony 1 0,5% 100% 62% 9
j. łaciński rozszerzony 1 0,5% 100% 61%  9
matematyka podstawowy 210 100% 90% 58% 7
rozszerzony 109 52% 78% 39% 7
geografia rozszerzony 38 18% 70% 29% 9
chemia rozszerzony 65 31% 75% 40% 8
biologia rozszerzony 66 31% 72% 33% 8
fizyka rozszerzony 51 24% 73% 31% 7
historia rozszerzony 10 5% 59% 37% 7
wos rozszerzony 12 6% 50% 27% 7
filozofia rozszerzony 3 1% 100% 37% 9
historia sztuki rozszerzony 4 2% 65% 48% 6
informatyka rozszerzony 19 9% 83% 37% 9

WYNIKI USTNEGO EGZAMINU MATURALNEGO 2019
PRZEDMIOT ZDAWAŁO ŚR. STASZIC
j. polski 210 100% 86%
j. angielski 172 82% 95%
j. niemiecki 20 10% 92%
j. włoski  1 0,5% 83%
j. hiszpański  16 8% 97%
j. francuski  1 0,5% 97%

Opracowała: Agnieszka Nowiszewska


 
 

Matura Maj 2018


WYNIKI PISEMNEGO EGZAMINU MATURALNEGO 2018
PRZEDMIOT POZIOM ZDAWAŁO ŚR.Staszic CKE STANIN
j. polski podstawowy 209 100% 62% 55% 6
rozszerzony 40 19% 68% 51% 6
j. angielski podstawowy 177 85% 94% 73% 6
rozszerzony 168 80% 79% 57% 7
j. niemiecki podstawowy 22 11% 92% 61% 7
rozszerzony 3 1% 75% 54% 6
j. hiszpański podstawowy 8 4% 86% 79% 5
rozszerzony 1 0,4% 56% 55% 5
j. francuski podstawowy 1 0,4% 44% 82% 2
rozszerzony 1 0,4% 86% 67% 7
j. włoski podstawowy 1 0,4% 100% 82% 9
rozszerzony 2 1% 93% 70% 7
matematyka podstawowy 209 100% 89% 56% 7
rozszerzony 101 48% 62% 29% 8
geografia rozszerzony 50 24% 57% 30% 8
chemia rozszerzony 62 30% 77% 40% 8
biologia rozszerzony 63 30% 74% 32% 9
fizyka rozszerzony 53 25% 66% 35% 8
historia rozszerzony 12 6% 53% 32% 7
wos rozszerzony 19 9% 57% 28% 8
filozofia rozszerzony 1 0,4% 100% 38% 9
historia sztuki rozszerzony 3 1% 71% 44% 7
informatyka rozszerzony 13 6% 84% 34% 8

WYNIKI USTNEGO EGZAMINU MATURALNEGO 2018
PRZEDMIOT ZDAWAŁO ŚR. STASZIC
j. polski 209 100% 87%
j. angielski 177 85% 93%
j. niemiecki 22 11% 92%
j. włoski  1 0,4% 100%
j. hiszpański  8 4% 91%

Opracowała: Agnieszka Nowiszewska


 

 Matura Maj 2017


WYNIKI PISEMNEGO EGZAMINU MATURALNEGO 2017
PRZEDMIOT POZIOM ZDAWAŁO ŚR.Staszic CKE lubelskie STANIN
j. polski podstawowy 216 100% 64% 56% 56% 6
rozszerzony 36 17% 72% 50% 44% 7
j. angielski podstawowy 185 86% 95% 71% 69% 7
rozszerzony 169 78% 82% 60% 59% 7
j. niemiecki podstawowy 19 9% 95% 65% 69% 8
rozszerzony 6 3% 85% 56% 58% 7
j. hiszpański podstawowy 12 6% 80% 77% 70% 5
rozszerzony 1 1% 96% 55% 48% 9
j. francuski rozszerzony 1 1% 62% 61% 58% 5
rozszerzony 1 1% 100% 64% 78% 9
matematyka podstawowy 216 100% 89% 54% 55% 8
rozszerzony 137 63% 72% 37% 38% 7
geografia rozszerzony 57 26% 62% 31% 31% 8
chemia rozszerzony 67 31% 77% 41% 43% 7
biologia rozszerzony 66 31% 73% 37% 37% 8
fizyka rozszerzony 49 23% 67% 40% 41% 7
historia rozszerzony 9 4% 64% 33% 30% 8
wos rozszerzony 17 8% 50% 26% 26% 7
filozofia rozszerzony 3 1% 58% 42% 42% 6
historia sztuki rozszerzony 2 1% 28% 44% 43% 4
informatyka rozszerzony 16 7% 80% 33% 30% 9

WYNIKI USTNEGO EGZAMINU MATURALNEGO 2017
PRZEDMIOT ZDAWAŁO ŚR. STASZIC
j. polski 216 100% 82%
j. angielski 189 88% 92%
j. niemiecki 19 9% 90%
j. francuski  0 0% 0%
j. rosyjski 0 0% 0%
j. hiszpański  12 6% 84%

Opracowała: Agnieszka Nowiszewska


 

Matura Maj 2016


WYNIKI PISEMNEGO EGZAMINU MATURALNEGO 2016
PRZEDMIOT POZIOM ZDAWAŁO ŚR.Staszic CKE lubelskie STANIN
j. polski podstawowy 214 100% 65% 59% 59% 6
rozszerzony 29 25% 77% 61% 57% 7
j. angielski podstawowy 176 82% 93% 71% 69% 7
rozszerzony 167 78% 80% 55% 53% 7
j. niemiecki podstawowy 14 7% 93% 71% 72% 7
rozszerzony 4 2% 68% 54% 54% 6
j. francuski podstawowy 6 3% 84% 79% 76% 5
rozszerzony 1 1% 88% 65% 64% 7
j. rosyjski podstawowy 1 1% 98% 63% 62% 8
rozszerzony 2 1% 87% 57% 51% 7
j. hiszpański podstawowy 15 7% 80% 82% 79% 4
j. włoski podstawowy 2 1% 78% 81% 77% 4
matematyka podstawowy 214 100% 87% 56% 56% 7
rozszerzony 117 55% 59% 31% 30% 7
geografia rozszerzony 51 24% 62% 39% 41% 8
chemia rozszerzony 67 31% 76% 39% 41% 8
biologia rozszerzony 65 0,3 76% 36% 38% 8
fizyka rozszerzony 44 0,21 62% 41% 40% 7
historia rozszerzony 6 0,03 58% 42% 41% 6
wos rozszerzony 28 0,13 49% 27% 26% 7
filozofia rozszerzony 4 0,02 100% 49% 54% 9
historia sztuki rozszerzony 1 0,005 50% 45% 44% 6
informatyka rozszerzony 14 0,07 70% 39% 32% 7

WYNIKI USTNEGO EGZAMINU MATURALNEGO 2016
PRZEDMIOT ZDAWAŁO ŚR. STASZIC
j. polski 214 100% 81%
j. angielski 176 82% 90%
j. niemiecki  14 7% 88%
j. francuski 6 3% 72%
j. rosyjski  1 0,5% 97%
j. hiszpański  15 7% 86%
j. włoski  2 1% 55%

Opracowała: Agnieszka Nowiszewska


 

Matura Maj 2015


WYNIKI PISEMNEGO EGZAMINU MATURALNEGO 2015
PRZEDMIOT POZIOM ZDAWAŁO ŚR. STASZIC ŚR. LUBELSKIE
j. polski podstawowy 210 100% 75% 66%
rozszerzony 28 13% 83% 60%
j. angielski podstawowy 182 87% 92% 74%
rozszerzony 142 68% 76% 61%
j. niemiecki podstawowy 15 7% 94% 73%
rozszerzony 10 5% 84% 62%
j. francuski podstawowy 2 1% 87% 76%
rozszerzony 6 3% 77% 56%
j. rosyjski podstawowy 6 3% 94% 69%
rozszerzony 3 1% 85% 62%
j. hiszpański podstawowy 5 2% 88% 82%
rozszerzony 2 1% 69% 57%
j. łaciński rozszerzony 2 1% 46% 72%
matematyka podstawowy 210 100% 84% 54%
rozszerzony 116 55% 69% 41%
fizyka rozszerzony 54 26% 65% 46%
chemia rozszerzony 67 32% 81% 53%
biologia rozszerzony 65 31% 77% 44%
geografia rozszerzony 46 22% 61% 42%
historia rozszerzony 11 5% 77% 50%
wos rozszerzony 33 16% 57% 27%
historia sztuki rozszerzony 4 2% 53% 43%
informatyka rozszerzony 13 6% 74% 41%

WYNIKI USTNEGO EGZAMINU MATURALNEGO 2015
PRZEDMIOT ZDAWAŁO ŚR. STASZIC
j. polski 210 100% 82%
j. angielski 184 88% 89%
j. niemiecki 12 6% 92%
j. francuski 5 2% 87%
j. rosyjski 6 3% 96%
j. hiszpański 5 2% 75%

Opracowała: Agnieszka Nowiszewska


 

Matura Maj 2014


WYNIKI PISEMNEGO EGZAMINU MATURALNEGO 2014
PRZEDMIOT POZIOM ZDAWAŁO ŚR. STASZIC ŚR. LUBELSKIE
j. polski podstawowy 214 100% 67% 51%
rozszerzony 37 17% 67% 64%
j. angielski podstawowy 207 97% 93% 67%
rozszerzony 153 72% 78% 63%
j. niemiecki podstawowy 12 6% 91% 69%
rozszerzony 5 2% 86% 63%
j. francuski podstawowy 2 1% 89% 71%
rozszerzony 2 1% 94% 75%
j. rosyjski podstawowy 16 7% 83% 60%
rozszerzony 4 2% 90% 67%
j. hiszpański podstawowy 6 3% 75% 74%
j. włoski podstawowy 3 1% 71% 66%
matematyka podstawowy 214 100% 79% 48%
rozszerzony 109 51% 66% 43%
fizyka podstawowy 1 0,5% 68% 38%
rozszerzony 44 21% 67% 52%
chemia rozszerzony 62 29% 74% 53%
biologia podstawowy 2 1% 47% 34%
rozszerzony 58 27% 82% 54%
geografia podstawowy 1 0,5% 76% 43%
rozszerzony 57 27% 66% 53%
historia rozszerzony 15 7% 58% 53%
wos rozszerzony 48 22% 58% 47%
historia sztuki rozszerzony 4 2% 60% 53%
informatyka rozszerzony 9 4% 73% 47%
j. łaciński rozszerzony 2 1% 74% 74%

WYNIKI USTNEGO EGZAMINU MATURALNEGO 2014
PRZEDMIOT ZDAWAŁO ŚR. STASZIC
j. polski 214 100% 79%
j. angielski 208 97% 89%
j. niemiecki 5 2% 91%
j. francuski 1 0,5% 100%
j. rosyjski 2 1% 100%

Opracowała: Agnieszka Nowiszewska


Matura Maj 2013


WYNIKI PISEMNEGO EGZAMINU MATURALNEGO 2013
PRZEDMIOT POZIOM ZDAWAŁO ŚR. STASZIC ŚR. LUBELSKIE
j. polski podstawowy 226 100% 76% 56%
rozszerzony 56 25% 70% 63%
j. angielski podstawowy 219 97% 94% 68%
rozszerzony 149 66% 80% 66%
j. niemiecki podstawowy 19 8% 89% 57%
rozszerzony 5 2% 96% 68%
j. francuski podstawowy 3 1% 92% 73%
rozszerzony 1 0,40% 67% 72%
j. rosyjski podstawowy 13 6% 88% 63%
rozszerzony 2 0,80% 97% 76%
j. hiszpański podstawowy 13 6% 81% 75%
rozszerzony 1 0,40% 68% 70%
matematyka podstawowy 226 100% 88% 58%
rozszerzony 114 50% 80% 56%
chemia podstawowy 1 0,40% 68% 41%
rozszerzony 63 28% 83% 58%
fizyka rozszerzony 35 15% 62% 50%
biologia rozszerzony 67 29% 78% 48%
geografia podstawowy 1 0,40% 44% 36%
rozszerzony 56 25% 67% 46%
historia podstawowy 1 0,40% 89% 51%
rozszerzony 21 9% 57% 55%
wos rozszerzony 40 18% 65% 42%
historia sztuki rozszerzony 6 3% 54% 56%
informatyka rozszerzony 6 3% 78% 54%
j. włoski podstawowy 3 1% 87% 73%
rozszerzony 3 1% 79% 78%
j. łaciński rozszerzony 2 1% 100% 96%
filozofia rozszerzony 3 1% 93% 73%

WYNIKI USTNEGO EGZAMINU MATURALNEGO 2013
PRZEDMIOT ZDAWAŁO ŚR. STASZIC ŚR. LUBELSKIE
j. polski 226 100% 81% 74%
j. angielski 216 96% 92% 68%
j. niemiecki 6 3% 79% 57%
j. francuski 2 1% 82% 71%
j. włoski 3 6% 89% 78%
j. rosyjski 2 1% 100% 67%
j. hiszpański 3 6% 97% 78%

Opracowała: Agnieszka Nowiszewska

Wyniki Matur

Rok: 2022  2021 | 2020 |2019 |2018 |2017 | 2016 | 2015 2014 | 2013 |


Matura Maj 2022


WYNIKI PISEMNEGO EGZAMINU MATURALNEGO 2021
PRZEDMIOT POZIOM ZDAWAŁO

ŚR.

STASZIC

CKE STANIN
j. polski podstawowy 123 100% 74% 54% 8
rozszerzony 35 28% 80% 55% 7
j. angielski podstawowy 109 89% 95% 76% 6
rozszerzony 107 87% 86% 63% 6
j. niemiecki podstawowy 6
5% 94% 57% 7
rozszerzony 2 2% 81% 52% 7
j. hiszpański podstawowy 5
4% 80% 77% 5
rozszerzony 2 2% 81% 52% 7
j. francuski podstawowy 2 2% 72% 81% 4
j. włoski podstawowy 1 1% 98% 77% 8
rozszerzony 1 1% 96% 68% 8
matematyka podstawowy 123 100% 90% 58% 7
rozszerzony 68 55% 69% 33% 7
geografia rozszerzony 29 24% 72% 40% 8
chemia rozszerzony 28 23% 76% 37% 8
biologia rozszerzony 31
25% 82% 43% 8
fizyka rozszerzony 26 21% 70% 37% 7
historia rozszerzony 20 16% 59% 38% 7
wos rozszerzony 5 4% 76% 30% 8
filozofia rozszerzony 2 2% 100% 39% 9
informatyka rozszerzony 12 10% 79% 40% 8

Opracowała: Agnieszka NowiszewskaMatura Maj 2021


WYNIKI PISEMNEGO EGZAMINU MATURALNEGO 2021
PRZEDMIOT POZIOM ZDAWAŁO

ŚR.

STASZIC

CKE STANIN
j. polski podstawowy 185 100% 66% 55% 6
rozszerzony 36 19% 74% 49% 7
j. angielski podstawowy 164 89% 97% 76% 7
rozszerzony 146 79% 84% 65% 6
j. niemiecki podstawowy 10 5% 89% 58% 7
j. hiszpański podstawowy 7 4% 79% 76% 5
rozszerzony 2 1% 75% 60% 6
j. francuski podstawowy 1 0,5% 92% 82% 5
rozszerzony 1 0,5% 76% 64% 6
j. włoski podstawowy 1 0,5% 92% 81% 5
rozszerzony 1 0,5% 92% 72% 6
j. rosyjski podstawowy 2 1% 100% 68% 9
rozszerzony 2 1% 100% 76% 9
j. łaciński rozszerzony 2 1% 63% 49% 6
matematyka podstawowy 185 100% 90% 56% 7
rozszerzony 118 64% 66% 31% 7
geografia rozszerzony 29 20% 75% 33% 8
chemia rozszerzony 57 31% 68% 35% 7
biologia rozszerzony 58 27% 70% 33% 7
fizyka rozszerzony 46 25% 66% 37% 7
historia rozszerzony 12 6% 50% 37% 6
wos rozszerzony 11 6% 49% 28% 7
historia sztuki rozszerzony 3 2% 36% 44% 5
informatyka rozszerzony 20 11% 80% 38% 8

Opracowała: Agnieszka NowiszewskaMatura Maj 2020


WYNIKI PISEMNEGO EGZAMINU MATURALNEGO 2020
PRZEDMIOT POZIOM ZDAWAŁO ŚR.Staszic CKE STANIN
j. polski podstawowy 212 100% 72% 52% 7
rozszerzony 52 25% 74% 57% 6
j. angielski podstawowy 176 83% 94% 71% 7
rozszerzony 187 88% 79% 56% 7
j. niemiecki podstawowy 7 3% 85% 55% 7
rozszerzony 3 1% 91% 56% 7
j. hiszpański podstawowy 27 13% 82% 75% 5
rozszerzony 9 4% 82% 55% 7
j. francuski podstawowy 1 0,5% 98% 84% 8
rozszerzony 1 0,5% 50% 60% 4
j. włoski podstawowy 1 0,5% 84% 79% 5
rozszerzony 1 0,5% 70% 71% 4
j. rosyjski rozszerzony 1 0,5% 88% 67% 6
matematyka podstawowy 212 100% 87% 52% 7
rozszerzony 123 58% 73% 34% 8
geografia rozszerzony 42 20% 56% 21% 8
chemia rozszerzony 57 27% 82% 38% 8
biologia rozszerzony 57 27% 83% 43% 8
fizyka rozszerzony 44 21% 64% 34% 7
historia rozszerzony 13 6% 56% 33% 7
wos rozszerzony 17 8% 56% 29% 7
historia sztuki rozszerzony 4 2% 55% 41% 6
informatyka rozszerzony 24 11% 73% 29% 8

Opracowała: Agnieszka NowiszewskaMatura Maj 2019


WYNIKI PISEMNEGO EGZAMINU MATURALNEGO 2019
PRZEDMIOT POZIOM ZDAWAŁO ŚR.Staszic CKE STANIN
j. polski podstawowy 210 100% 68% 52% 7
rozszerzony 34 16% 66% 55% 6
j. angielski podstawowy 172 82% 96% 72% 7
rozszerzony 181 86% 83% 56% 7
j. niemiecki podstawowy 20 10% 92% 61% 7
rozszerzony 3 1% 87% 56% 7
j. hiszpański podstawowy 16 8% 86% 77% 5
rozszerzony 7 3% 70% 54% 6
j. francuski podstawowy 1 0,5% 80% 81% 4
j. włoski podstawowy 1 0,5% 86% 82% 5
j. rosyjski rozszerzony 1 0,5% 100% 62% 9
j. łaciński rozszerzony 1 0,5% 100% 61%  9
matematyka podstawowy 210 100% 90% 58% 7
rozszerzony 109 52% 78% 39% 7
geografia rozszerzony 38 18% 70% 29% 9
chemia rozszerzony 65 31% 75% 40% 8
biologia rozszerzony 66 31% 72% 33% 8
fizyka rozszerzony 51 24% 73% 31% 7
historia rozszerzony 10 5% 59% 37% 7
wos rozszerzony 12 6% 50% 27% 7
filozofia rozszerzony 3 1% 100% 37% 9
historia sztuki rozszerzony 4 2% 65% 48% 6
informatyka rozszerzony 19 9% 83% 37% 9

WYNIKI USTNEGO EGZAMINU MATURALNEGO 2019
PRZEDMIOT ZDAWAŁO ŚR. STASZIC
j. polski 210 100% 86%
j. angielski 172 82% 95%
j. niemiecki 20 10% 92%
j. włoski  1 0,5% 83%
j. hiszpański  16 8% 97%
j. francuski  1 0,5% 97%

Opracowała: Agnieszka Nowiszewska


 

Matura Maj 2018


WYNIKI PISEMNEGO EGZAMINU MATURALNEGO 2018
PRZEDMIOT POZIOM ZDAWAŁO ŚR.Staszic CKE STANIN
j. polski podstawowy 209 100% 62% 55% 6
rozszerzony 40 19% 68% 51% 6
j. angielski podstawowy 177 85% 94% 73% 6
rozszerzony 168 80% 79% 57% 7
j. niemiecki podstawowy 22 11% 92% 61% 7
rozszerzony 3 1% 75% 54% 6
j. hiszpański podstawowy 8 4% 86% 79% 5
rozszerzony 1 0,4% 56% 55% 5
j. francuski podstawowy 1 0,4% 44% 82% 2
rozszerzony 1 0,4% 86% 67% 7
j. włoski podstawowy 1 0,4% 100% 82% 9
rozszerzony 2 1% 93% 70% 7
matematyka podstawowy 209 100% 89% 56% 7
rozszerzony 101 48% 62% 29% 8
geografia rozszerzony 50 24% 57% 30% 8
chemia rozszerzony 62 30% 77% 40% 8
biologia rozszerzony 63 30% 74% 32% 9
fizyka rozszerzony 53 25% 66% 35% 8
historia rozszerzony 12 6% 53% 32% 7
wos rozszerzony 19 9% 57% 28% 8
filozofia rozszerzony 1 0,4% 100% 38% 9
historia sztuki rozszerzony 3 1% 71% 44% 7
informatyka rozszerzony 13 6% 84% 34% 8

WYNIKI USTNEGO EGZAMINU MATURALNEGO 2018
PRZEDMIOT ZDAWAŁO ŚR. STASZIC
j. polski 209 100% 87%
j. angielski 177 85% 93%
j. niemiecki 22 11% 92%
j. włoski  1 0,4% 100%
j. hiszpański  8 4% 91%

Opracowała: Agnieszka Nowiszewska


 Matura Maj 2017


WYNIKI PISEMNEGO EGZAMINU MATURALNEGO 2017
PRZEDMIOT POZIOM ZDAWAŁO ŚR.Staszic CKE lubelskie STANIN
j. polski podstawowy 216 100% 64% 56% 56% 6
rozszerzony 36 17% 72% 50% 44% 7
j. angielski podstawowy 185 86% 95% 71% 69% 7
rozszerzony 169 78% 82% 60% 59% 7
j. niemiecki podstawowy 19 9% 95% 65% 69% 8
rozszerzony 6 3% 85% 56% 58% 7
j. hiszpański podstawowy 12 6% 80% 77% 70% 5
rozszerzony 1 1% 96% 55% 48% 9
j. francuski rozszerzony 1 1% 62% 61% 58% 5
rozszerzony 1 1% 100% 64% 78% 9
matematyka podstawowy 216 100% 89% 54% 55% 8
rozszerzony 137 63% 72% 37% 38% 7
geografia rozszerzony 57 26% 62% 31% 31% 8
chemia rozszerzony 67 31% 77% 41% 43% 7
biologia rozszerzony 66 31% 73% 37% 37% 8
fizyka rozszerzony 49 23% 67% 40% 41% 7
historia rozszerzony 9 4% 64% 33% 30% 8
wos rozszerzony 17 8% 50% 26% 26% 7
filozofia rozszerzony 3 1% 58% 42% 42% 6
historia sztuki rozszerzony 2 1% 28% 44% 43% 4
informatyka rozszerzony 16 7% 80% 33% 30% 9

WYNIKI USTNEGO EGZAMINU MATURALNEGO 2017
PRZEDMIOT ZDAWAŁO ŚR. STASZIC
j. polski 216 100% 82%
j. angielski 189 88% 92%
j. niemiecki 19 9% 90%
j. francuski  0 0% 0%
j. rosyjski 0 0% 0%
j. hiszpański  12 6% 84%

Opracowała: Agnieszka Nowiszewska


Matura Maj 2016


WYNIKI PISEMNEGO EGZAMINU MATURALNEGO 2016
PRZEDMIOT POZIOM ZDAWAŁO ŚR.Staszic CKE lubelskie STANIN
j. polski podstawowy 214 100% 65% 59% 59% 6
rozszerzony 29 25% 77% 61% 57% 7
j. angielski podstawowy 176 82% 93% 71% 69% 7
rozszerzony 167 78% 80% 55% 53% 7
j. niemiecki podstawowy 14 7% 93% 71% 72% 7
rozszerzony 4 2% 68% 54% 54% 6
j. francuski podstawowy 6 3% 84% 79% 76% 5
rozszerzony 1 1% 88% 65% 64% 7
j. rosyjski podstawowy 1 1% 98% 63% 62% 8
rozszerzony 2 1% 87% 57% 51% 7
j. hiszpański podstawowy 15 7% 80% 82% 79% 4
j. włoski podstawowy 2 1% 78% 81% 77% 4
matematyka podstawowy 214 100% 87% 56% 56% 7
rozszerzony 117 55% 59% 31% 30% 7
geografia rozszerzony 51 24% 62% 39% 41% 8
chemia rozszerzony 67 31% 76% 39% 41% 8
biologia rozszerzony 65 0,3 76% 36% 38% 8
fizyka rozszerzony 44 0,21 62% 41% 40% 7
historia rozszerzony 6 0,03 58% 42% 41% 6
wos rozszerzony 28 0,13 49% 27% 26% 7
filozofia rozszerzony 4 0,02 100% 49% 54% 9
historia sztuki rozszerzony 1 0,005 50% 45% 44% 6
informatyka rozszerzony 14 0,07 70% 39% 32% 7

WYNIKI USTNEGO EGZAMINU MATURALNEGO 2016
PRZEDMIOT ZDAWAŁO ŚR. STASZIC
j. polski 214 100% 81%
j. angielski 176 82% 90%
j. niemiecki  14 7% 88%
j. francuski 6 3% 72%
j. rosyjski  1 0,5% 97%
j. hiszpański  15 7% 86%
j. włoski  2 1% 55%

Opracowała: Agnieszka Nowiszewska


Matura Maj 2015


WYNIKI PISEMNEGO EGZAMINU MATURALNEGO 2015
PRZEDMIOT POZIOM ZDAWAŁO ŚR. STASZIC ŚR. LUBELSKIE
j. polski podstawowy 210 100% 75% 66%
rozszerzony 28 13% 83% 60%
j. angielski podstawowy 182 87% 92% 74%
rozszerzony 142 68% 76% 61%
j. niemiecki podstawowy 15 7% 94% 73%
rozszerzony 10 5% 84% 62%
j. francuski podstawowy 2 1% 87% 76%
rozszerzony 6 3% 77% 56%
j. rosyjski podstawowy 6 3% 94% 69%
rozszerzony 3 1% 85% 62%
j. hiszpański podstawowy 5 2% 88% 82%
rozszerzony 2 1% 69% 57%
j. łaciński rozszerzony 2 1% 46% 72%
matematyka podstawowy 210 100% 84% 54%
rozszerzony 116 55% 69% 41%
fizyka rozszerzony 54 26% 65% 46%
chemia rozszerzony 67 32% 81% 53%
biologia rozszerzony 65 31% 77% 44%
geografia rozszerzony 46 22% 61% 42%
historia rozszerzony 11 5% 77% 50%
wos rozszerzony 33 16% 57% 27%
historia sztuki rozszerzony 4 2% 53% 43%
informatyka rozszerzony 13 6% 74% 41%

WYNIKI USTNEGO EGZAMINU MATURALNEGO 2015
PRZEDMIOT ZDAWAŁO ŚR. STASZIC
j. polski 210 100% 82%
j. angielski 184 88% 89%
j. niemiecki 12 6% 92%
j. francuski 5 2% 87%
j. rosyjski 6 3% 96%
j. hiszpański 5 2% 75%

Opracowała: Agnieszka Nowiszewska


Matura Maj 2014


WYNIKI PISEMNEGO EGZAMINU MATURALNEGO 2014
PRZEDMIOT POZIOM ZDAWAŁO ŚR. STASZIC ŚR. LUBELSKIE
j. polski podstawowy 214 100% 67% 51%
rozszerzony 37 17% 67% 64%
j. angielski podstawowy 207 97% 93% 67%
rozszerzony 153 72% 78% 63%
j. niemiecki podstawowy 12 6% 91% 69%
rozszerzony 5 2% 86% 63%
j. francuski podstawowy 2 1% 89% 71%
rozszerzony 2 1% 94% 75%
j. rosyjski podstawowy 16 7% 83% 60%
rozszerzony 4 2% 90% 67%
j. hiszpański podstawowy 6 3% 75% 74%
j. włoski podstawowy 3 1% 71% 66%
matematyka podstawowy 214 100% 79% 48%
rozszerzony 109 51% 66% 43%
fizyka podstawowy 1 0,5% 68% 38%
rozszerzony 44 21% 67% 52%
chemia rozszerzony 62 29% 74% 53%
biologia podstawowy 2 1% 47% 34%
rozszerzony 58 27% 82% 54%
geografia podstawowy 1 0,5% 76% 43%
rozszerzony 57 27% 66% 53%
historia rozszerzony 15 7% 58% 53%
wos rozszerzony 48 22% 58% 47%
historia sztuki rozszerzony 4 2% 60% 53%
informatyka rozszerzony 9 4% 73% 47%
j. łaciński rozszerzony 2 1% 74% 74%

WYNIKI USTNEGO EGZAMINU MATURALNEGO 2014
PRZEDMIOT ZDAWAŁO ŚR. STASZIC
j. polski 214 100% 79%
j. angielski 208 97% 89%
j. niemiecki 5 2% 91%
j. francuski 1 0,5% 100%
j. rosyjski 2 1% 100%

Opracowała: Agnieszka Nowiszewska


Matura Maj 2013


WYNIKI PISEMNEGO EGZAMINU MATURALNEGO 2013
PRZEDMIOT POZIOM ZDAWAŁO ŚR. STASZIC ŚR. LUBELSKIE
j. polski podstawowy 226 100% 76% 56%
rozszerzony 56 25% 70% 63%
j. angielski podstawowy 219 97% 94% 68%
rozszerzony 149 66% 80% 66%
j. niemiecki podstawowy 19 8% 89% 57%
rozszerzony 5 2% 96% 68%
j. francuski podstawowy 3 1% 92% 73%
rozszerzony 1 0,40% 67% 72%
j. rosyjski podstawowy 13 6% 88% 63%
rozszerzony 2 0,80% 97% 76%
j. hiszpański podstawowy 13 6% 81% 75%
rozszerzony 1 0,40% 68% 70%
matematyka podstawowy 226 100% 88% 58%
rozszerzony 114 50% 80% 56%
chemia podstawowy 1 0,40% 68% 41%
rozszerzony 63 28% 83% 58%
fizyka rozszerzony 35 15% 62% 50%
biologia rozszerzony 67 29% 78% 48%
geografia podstawowy 1 0,40% 44% 36%
rozszerzony 56 25% 67% 46%
historia podstawowy 1 0,40% 89% 51%
rozszerzony 21 9% 57% 55%
wos rozszerzony 40 18% 65% 42%
historia sztuki rozszerzony 6 3% 54% 56%
informatyka rozszerzony 6 3% 78% 54%
j. włoski podstawowy 3 1% 87% 73%
rozszerzony 3 1% 79% 78%
j. łaciński rozszerzony 2 1% 100% 96%
filozofia rozszerzony 3 1% 93% 73%

WYNIKI USTNEGO EGZAMINU MATURALNEGO 2013
PRZEDMIOT ZDAWAŁO ŚR. STASZIC ŚR. LUBELSKIE
j. polski 226 100% 81% 74%
j. angielski 216 96% 92% 68%
j. niemiecki 6 3% 79% 57%
j. francuski 2 1% 82% 71%
j. włoski 3 6% 89% 78%
j. rosyjski 2 1% 100% 67%
j. hiszpański 3 6% 97% 78%

Opracowała: Agnieszka Nowiszewska

Skip to content