Stowarzyszenie Rady Rodziców I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Lublinie

Al. Racławickie 26 

20-043 Lublin

NIP 7123353604

Nr konta Rady Rodziców
75 1240 5497 1111 0010 7709 5702

Prezydium Rady Rodziców

Przewodniczący Pani Anna Prochal-Borek
Z-ca Przewodniczącego Pani Kamila Świderska
Sekretarz Pani Izabela Łucjan
Skarbnik Pani Anna Szema
Członek Prezydium Pani Anna Olszak-Pawłowska
Członek Prezydium Pani Agnieszka Majewska-Dzierba
Członek Prezydium Pani Katarzyna Krawczyk-Podgórska
Członek Prezydium Pani Aleksandra Wójcik
Członek Prezydium Pan Tomasz Lebiocki
Członek Prezydium Pan Michał Przybysz
Członek Prezydium Pan Andrzej Rybicki

Komisja Rewizyjna
Pani Magdalena Juścińska
Pani Aneta Duda

Administrator danych osobowychStowarzyszenie Rady Rodziców przy ILO im. St. Staszica w Lublinie
Al. Racławickie 26, 20-043 Lublin

Inspektor Ochrony Danych Osobowych Stowarzyszenia Rady Rodziców
Aneta Trojak
kontakt: aneta.trojak@lo1.lublin.eu
tel. 814411460 wew. 1

Skip to content