Na zajęciach koła fizycznego w znacznym stopniu rozszerzamy materiał nauczany na standardowych lekcjach fizyki. Do zagadnień podchodzimy w sposób formalny, prawie od początku stosując takie narzędzia matematyczne jak pochodne, całki i równania różniczkowe. Zajęcia mają na celu rozwinięcie umiejętności myślenia logicznego i znajdowania powtarzających się wzorców w problemach fizycznych i w otaczającym nas świecie.
Uczniowie kółka co roku uczestniczą z sukcesami w olimpiadach i konkursach fizycznych.

Skip to content