Olimpijczycy

Rok 2022/2023

 

Olimpiada Imię i nazwisko Klasa Opiekun
1. LIII Olimpiada Literatury i Języka Polskiego Magdalena Kociubińska

Finalistka

 

III D Agnieszka Lewandowska
2. Olimpiada Języka Hiszpańskiego Sofía Cuartero Blinowska

Laureatka

III A Monika Łakuta
3. Olimpiada Języka Hiszpańskiego Adam Sadowski

Finalista

III A Monika Łakuta
4. Olimpiada Języka Hiszpańskiego Jakub Dzikowiec

Finalista

III F Beata Cieszkowska-Gałan
5. XXXV Olimpiada Filozoficzna Mateusz Zyśk

Finalista

IF Ewa Połczyńska- Chmielnicka
6. XXXV Olimpiada Filozoficzna Aleksander Gryma

Finalista

II A Beata Król
7. XXXV Olimpiada Filozoficzna Laura Fortuna

Finalistka

III A Beata Król
8. XXXV Olimpiada Filozoficzna Adrianna Lizon

Finalistka

IV AP Beata Król
9. XLIV Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym Szymon Bednarczyk Finalista IV DP Krzysztof Niedźwiedź
10. IX edycja Olimpiady Wiedzy o Mediach Karol Zimmer

Finalista

I F Ewa Połczyńska- Chmielnicka
11. LXXIV Olimpiada Matematyczna Aleksandra Futera Finalistka IV DP Piotr Długosz
12. LXXIV Olimpiada Matematyczna Wiktor Proć

Finalista

II D Piotr Długosz
13. XXX Olimpiada Informatyczna Piotr Ochal

Finalista

IV DP Mirosław Pietrzycki
14. XXX Olimpiada Informatyczna Mikołaj Owczarz

Finalista

IV DP Mirosław Pietrzycki
15. XXXVI Olimpiada Ekonomiczna Szymon Sobiech

Finalista

II D Małgorzata Mańkowska
16. XXVII Olimpiada o Żywieniu i Żywności Zofia Łataś-Dęga

Finalistka

III F Małgorzata Drozd
17. LXIX Olimpiada Chemiczna Mikołaj Tyra

Finalista

III E Magdalena Szaniawska
18. XVI Ogólnopolska Olimpiada „O Diamentowy Indeks AGH” z przedmiotu chemia  

 

 

Julia Garbacz

Laureatka

 

 

 

IV EP

 

 

 

Małgorzata Kasprzak

Olimpiada Wiedzy Chemicznej dla szkół ponadpodstawowych
19. XVI Ogólnopolska Olimpiada „O Diamentowy Indeks AGH” z przedmiotu chemia Dawid Mazurek

Laureat

 

IV EP Małgorzata Kasprzak
20. XVI Ogólnopolska Olimpiada „O Diamentowy Indeks AGH” z przedmiotu chemia  

 

 

Michał Sudewicz

Laureat

 

 

 

IV EP

 

 

 

Małgorzata Kasprzak

Olimpiada Wiedzy Chemicznej dla szkół ponadpodstawowych
21. Olimpiada Wiedzy Chemicznej dla szkół ponadpodstawowych Zuzanna Tomczuk

Laureat

IV EP Małgorzata Kasprzak
22. XVI Ogólnopolska Olimpiada „O Diamentowy Indeks AGH” z przedmiotu chemia  

 

 

Jakub Wolanin

Laureat

 

 

 

IV EP

 

 

 

Małgorzata Kasprzak

Olimpiada Wiedzy Chemicznej dla szkół ponadpodstawowych
23. XVI Ogólnopolska Olimpiada „O Diamentowy Indeks AGH” z przedmiotu chemia  

 

Karol Wojdanowski

Laureat

 

 

IV EP

 

 

Małgorzata Kasprzak

Olimpiada Wiedzy Chemicznej dla szkół ponadpodstawowych
24. Olimpiada Wiedzy Chemicznej dla szkół ponadpodstawowych Szymon Gorgol

Laureat

III F Agnieszka Adamczuk- Kukiełka
25. XVI Ogólnopolska Olimpiada „O Diamentowy Indeks AGH” z przedmiotu fizyka Bartosz Wójtowicz

Finalista

II D Paweł Dyniec
26. XVI Ogólnopolska Olimpiada „O Diamentowy Indeks AGH” z przedmiotu fizyka  

Jacek Winiarczyk

Finalista

 

II D

 

Paweł Dyniec

27. Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Energii Jądrowej NUKLEO Jacek Winiarczyk II D Paweł Dyniec
28. XVI Ogólnopolska Olimpiada „O Diamentowy Indeks AGH” z przedmiotu geografii z elementami geologii Piotr Ochal

Laureat

IV DP Katarzyna Dobek

Jarosław Kuniewicz

29. XVI Ogólnopolska Olimpiada „O Diamentowy Indeks AGH” z przedmiotu matematyka Piotr Ochal

Laureat

IV DP Piotr Długosz
30. XVI Ogólnopolska Olimpiada „O Diamentowy Indeks AGH” z przedmiotu matematyka Mikołaj Owczarz

Laureat

IV DP Piotr Długosz
31. XVI Ogólnopolska Olimpiada „O Diamentowy Indeks AGH” z przedmiotu matematyka Dominik Gąska

Laureat

IV DP Piotr Długosz
32. XVI Ogólnopolska Olimpiada „O Diamentowy Indeks AGH” z przedmiotu matematyka Wiktor Proć

Laureat

II D Piotr Długosz

 

33. XVI Ogólnopolska Olimpiada „O Diamentowy Indeks AGH” z przedmiotu informatyka Aleksandra Futera

Finalistka

IV DP Mirosław Pietrzycki
34. XVI Ogólnopolska Olimpiada „O Diamentowy Indeks AGH” z przedmiotu informatyka Dominik Gąska

Finalista

IV DP Mirosław Pietrzycki
35. XVI Ogólnopolska Olimpiada „O Diamentowy Indeks AGH” z przedmiotu informatyka Piotr Ochal

Laureat

IV DP Mirosław Pietrzycki
36. XVI Ogólnopolska Olimpiada „O Diamentowy Indeks AGH” z przedmiotu informatyka Mikołaj Owczarz

Laureat

IV DP Mirosław Pietrzycki
37. VI Ogólnopolska Olimpiada Pedagogiczna Wiktoria Lipiec

Finalistka

III B Ewa Połczyńska- Chmielnicka

Monika Gałkowska

38. VI Ogólnopolska Olimpiada Pedagogiczna Anna Kruk

Finalistka

I F Ewa Połczyńska- Chmielnicka

Monika Gałkowska

 


Rok 2021/2022

 

Nazwa olimpiady, turnieju, konkursu tematycznego, ogólnopolskiej imprezy artystycznej Imię i nazwisko ucznia Klasa Opiekun
LII Olimpiada Literatury i Języka Polskiego Agata Łaska

Laureatka

III BP Marta Rodak- Nawrot
46 Ogólnopolska Olimpiada Języka Angielskiego Magdalena Bembenek Finalistka III AG Edyta Bajda- Kowalczyk
46 Ogólnopolska Olimpiada Języka Angielskiego Katarzyna Kożuch Finalistka III CG Beata Raczkiewicz- Piądłowska
VI edycja Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej Aleksandra Monastyrska

Finalistka

III BG Ewa Połczyńska- Chmielnicka
VIII edycja Olimpiady Wiedzy o Mediach Jakub Kołtun

Finalista

III DP Ewa Połczyńska- Chmielnicka
VIII edycja Olimpiady Wiedzy o Mediach Wiktoria Lipiec Finalistka II B Ewa Połczyńska- Chmielnicka
XXXIV Olimpiada Filozoficzna Laura Fortuna

Finalistka

II A Beata Król
63. Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym Maksymilian Grądz Laureat III BG Krzysztof Niedźwiedź
XVII edycja Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej „Gwiezdny
Krąg”
Krzysztof Niedźwiedź
XXIV edycja Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawie Jan Maleska
XVII edycja Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej „Gwiezdny Krąg” Klaudia Sienkiewicz

Finalistka

III BP Krzysztof Niedźwiedź
IX Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej Laureatka
Ogólnopolska Olimpiada Geograficzna Szymon Rycerz

Finalista

III CG Katarzyna Dobek
Ogólnopolska Olimpiada Historyczna Jan Maleska

 

LXXIII Olimpiada Matematyczna Wiktor Proć

Finalista

I D Piotr Długosz
71 Olimpiada Fizyczna Górski Bartosz

Finalista

III DG Paweł Dyniec
Olimpiada Chemiczna

XV Ogólnopolska Olimpiada „O Diamentowy Indeks AGH” w z przedmiotu chemia

Kawka Aleksandra Laureatka III EG Agnieszka Adamczuk- Kukiełka
51 Olimpiada Biologiczna Mateusz Jeż- Jagielski Laureat III EG Małgorzata Drozd

 

Olimpiada Wiedzy Chemicznej dla Szkół
Ponadpodstawowych
III EG Agnieszka Adamczuk- Kukiełka
51 Olimpiada Biologiczna Rafał Mięgoć

Finalista

III EG Małgorzata Drozd
XXXII Olimpiada Teologii Katolickiej Filip Kot

Finalista

III EP s. Natalia Tendaj
XXIX Olimpiada Informatyczna Jacniacki Mateusz

Laureat

III DG Mirosław Pietrzycki
XXIX Olimpiada Informatyczna Krupiński Wojciech Finalista III DG Mirosław Pietrzycki
„O Diamentowy Indeks AGH” w z przedmiotu chemia Biskupski Maciej Laureat III EG Agnieszka Adamczuk- Kukiełka
„O Diamentowy Indeks AGH” w z przedmiotu chemia Gawiński Mateusz

Laureat

III EG Agnieszka Adamczuk- Kukiełka
„O Diamentowy Indeks AGH” w z przedmiotu fizyka Szymon Stasiak

Laureat

III DG Paweł Dyniec
XV Ogólnopolska Olimpiada „O Diamentowy Indeks AGH” w z przedmiotu matematyka Kacper Pastuszak

Laureat

III DG Paweł Dyniec
„O Diamentowy Indeks AGH” w z przedmiotu fizyka Finalista Krzysztof Bolibok
XV Ogólnopolska Olimpiada „O Diamentowy Indeks AGH” w z przedmiotu matematyka Małgorzata Dżaman Laureatka III DG Krzysztof Bolibok
XV Ogólnopolska Olimpiada „O Diamentowy Indeks AGH” w z przedmiotu matematyka Bartosz Nowaczek Laureat III DG Krzysztof Bolibok
XV Ogólnopolska Olimpiada „O Diamentowy Indeks AGH” w z przedmiotu matematyka Olga Kalisiak

Finalistka

 

III DG Krzysztof Bolibok
XV Ogólnopolska Olimpiada „O Diamentowy Indeks AGH” w z przedmiotu matematyka Maciej Kowalski

Laureat

III DG Krzysztof Bolibok
XV Ogólnopolska Olimpiada „O Diamentowy Indeks AGH” w z przedmiotu informatyka Finalista Mirosław Pietrzycki
Olimpiada Wiedzy Chemicznej dla Szkół
Ponadpodstawowych
Julia Garbacz

Laureatka

III EP Małgorzata Kasprzak
Olimpiada Wiedzy Chemicznej dla Szkół
Ponadpodstawowych
Michał Sudewicz

Laureat

III EP Małgorzata Kasprzak
Olimpiada Wiedzy Chemicznej dla Szkół
Ponadpodstawowych
Dawid Mazurek

Laureat

III EP Małgorzata Kasprzak
X Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o III RP Łukasz Staniak

Finalista

III BP Krzysztof Niedźwiedź
VII Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Społeczeństwie Tomasz Górczyński Finalista III BP Krzysztof Niedźwiedź
XLVIII Olimpiada Wiedzy Technicznej Miazga Oskar

Finalista

III DP Kamil Kamiński
Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Energii Jądrowej Nukleo
XV Ogólnopolska Olimpiada „O Diamentowy Indeks AGH” w z przedmiotu geografia z elementami geologii Piotr Ochal
Laureat
III DP Jarosław Kuniewicz
IX Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej Jowita Szatraj

Finalistka

III BP Krzysztof Niedźwiedź
XV Ogólnopolska Olimpiada „O Diamentowy Indeks AGH” w z przedmiotu matematyka Robert Grigoryjan

Laureat

III DG Krzysztof Bolibok

 

 


Rok 2020/2021

 


Nazwa olimpiady, turnieju, konkursu tematycznego, ogólnopolskiej imprezy artystycznej Imię i nazwisko ucznia Klasa Imię i nazwisko nauczyciela opiekuna
LI Olimpiada Literatury i Języka Polskiego Agata Łaska Finalistka II BP Marta Rodak- Nawrot
Olimpiada Języka Francuskiego Antonia Gruszczyńska Laureatka III A Agnieszka Bogucka
45. Ogólnopolska Olimpiada Języka Angielskiego Adrian Okleciński Laureat III D Mirosław Mistrzak
XXXIX Olimpiada Języka Łacińskiego Julia Ogonowska Finalistka III B Adriana Bolibok
XXXIII Olimpiada Filozoficzna Łukasz Antoniak Laureat II BG Ewa Połczyńska- Chmielnicka
XXXIII Olimpiada Filozoficzna Klaudia Janczarek Finalistka II CG Ewa Połczyńska- Chmielnicka
LXXII Olimpiada Matematyczna Jan Rossa Finalista III D Piotr Długosz
XIX Olimpiada Lingwistyki Matematycznej Maciej Sidor Laureat III D Piotr Długosz
XXVIII Olimpiada Informatyczna Mateusz Jacniacki Laureat II DG Mirosław Pietrzycki
XXVIII Olimpiada Informatyczna Piotr Blinowski Laureat III D Mirosław Pietrzycki
50. Olimpiada Biologiczna Maciej Maj Laureat III D Grażyna Konik
XXV Olimpiada o Żywieniu i Żywności Julia Sułek Finalistka II EP Grażyna Konik
67. Olimpiada Chemiczna Aleksandra Kawka Laureatka II EG Agnieszka Adamczuk- Kukiełka
67. Olimpiada Chemiczna Jakub Federowicz Finalista III E Małgorzata Kasprzak
LXII Olimpiada o Polsce i Świecie Współczesnym Katarzyna Mielniczuk III C Krzysztof Niedźwiedź
XXIII Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Prawie Maksymilian Grądz Laureat II BG Krzysztof Niedźwiedź, Jan Maleska
VIII Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej Maksymilian Grądz Finalista II BG Krzysztof Niedźwiedź
IX Olimpiada Wiedzy o III RP Maksymilian Grądz Finalista II BG Krzysztof Niedźwiedź
XVI Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej „Gwiezdny Krąg” Maksymilian Grądz Laureat II BG Krzysztof Niedźwiedź
XXIII Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Prawie Martyna Łusiak Finalistka III F Krzysztof Niedźwiedź
VIII Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej Martyna Łusiak Finalistka III F Krzysztof Niedźwiedź
VIII Ogólnopolska Olimpiada o Prawach Człowieka wŚwiecieWspółczesnym Martyna Łusiak Laureatka III F Krzysztof Niedźwiedź
XVI Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej „Gwiezdny Krąg” Martyna Łusiak Finalistka III F Krzysztof Niedźwiedź
VIII Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej Klaudia Sienkiewicz Finalistka II BP Krzysztof Niedźwiedź
XVI edycja Olimpiada Przedsiębiorczości Hanna Sykuła Finalistka III C Małgorzata Mańkowska
XXXIV Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej Hanna Sykuła Laureatka III C Małgorzata Mańkowska
XXXI Olimpiada Teologii Katolickiej Katarzyna Kożuch Finalistka II CG ks. Paweł Hodorek
XV Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Św. Maksymilianie Kacper Wrzosek Finalista II EG s. Natalia Tendaj
XIV Ogólnopolska Olimpiada Przedmiotowa im. mjr. Marka Gajewskiego „Losy Żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 972- 1514. Od Cedyni do Orszy” Szymon Skrzypek Finalista III G Jan Maleska
XIV Ogólnopolska Olimpiada „O Diamentowy Indeks AGH” z przedmiotu matematyka Małgorzata Dżaman Finalistka II DG Krzysztof Bolibok
XIV Ogólnopolska Olimpiada „O Diamentowy Indeks AGH” z przedmiotu matematyka Maćko Wnuk Finalista III C Piotr Długosz
XIV Ogólnopolska Olimpiada „O Diamentowy Indeks AGH” z przedmiotu matematyka Jan Rossa Laureat III D Piotr Długosz
XIV Ogólnopolska Olimpiada „O Diamentowy Indeks AGH” z przedmiotu matematyka Dawid Pawłowicz Laureat III D Piotr Długosz
XIV Ogólnopolska Olimpiada „O Diamentowy Indeks AGH” z przedmiotu matematyka Alessandro Peria Laureat III D Piotr Długosz
XIV Ogólnopolska Olimpiada „O Diamentowy Indeks AGH” z przedmiotu matematyka Maciej Sidor Finalista III D Piotr Długosz
XIV Ogólnopolska Olimpiada „O Diamentowy Indeks AGH” z przedmiotu matematyka Jakub Szulej Finalista III D Piotr Długosz
XIV Ogólnopolska Olimpiada „O Diamentowy Indeks AGH” z przedmiotu matematyka Jakub Jędrzejewski Laureat III F Elżbieta Wiącek
XIV Ogólnopolska Olimpiada „O Diamentowy Indeks AGH” z przedmiotu matematyka Przemysław Szmajda Finalista III F Elżbieta Wiącek
XIV Ogólnopolska Olimpiada „O Diamentowy Indeks AGH” z przedmiotu matematyka Łukasz Nowaczyński Laureat III G Agnieszka Nowiszewska
XIV Ogólnopolska Olimpiada „O Diamentowy Indeks AGH” z przedmiotu matematyka Bartłomiej Piróg Finalista III G Agnieszka Nowiszewska
XIV Ogólnopolska Olimpiada „O Diamentowy Indeks AGH” z przedmiotu matematyka Katarzyna Wolanin Finalistka III G Agnieszka Nowiszewska
XIV Ogólnopolska Olimpiada „O Diamentowy Indeks AGH” z przedmiotu informatyka Alessandro Peria Laureat III D Mirosław Pietrzycki
XIV Ogólnopolska Olimpiada „O Diamentowy Indeks AGH” z przedmiotu fizyka Bartosz Górski Laureat II DG Paweł Dyniec
XIV Ogólnopolska Olimpiada „O Diamentowy Indeks AGH” z przedmiotu fizyka Szymon Stasiak Finalista II DG Paweł Dyniec
XIV Ogólnopolska Olimpiada „O Diamentowy Indeks AGH” z przedmiotu fizyka Jan Rossa Laureat III D Kamil Kamiński
XIV Ogólnopolska Olimpiada „O Diamentowy Indeks AGH” z przedmiotu chemia Aleksandra Kawka Laureatka II EG Agnieszka Adamczuk- Kukiełka
XIV Ogólnopolska Olimpiada „O Diamentowy Indeks AGH” z przedmiotu chemia Jakub Jędrzejewski Laureat III F Agnieszka Adamczuk- Kukiełka
XIV Ogólnopolska Olimpiada „O Diamentowy Indeks AGH” z przedmiotu chemia Przemysław Szmajda Finalista III F Agnieszka Adamczuk- Kukiełka
XIV Ogólnopolska Olimpiada „O Diamentowy Indeks AGH” z przedmiotu geografia z elementami geologii Szymon Rycerz Finalista II CG Katarzyna Dobek
Olimpiada Wiedzy Chemicznej z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego Maciej Maj Laureat III D Małgorzata Kasprzak
Olimpiada Wiedzy Chemicznej z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego Aleksandra Dziedzic Laureatka III E Małgorzata Kasprzak
Olimpiada Wiedzy Chemicznej z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego Alicja Smoleńska Laureatka III E Małgorzata Kasprzak

Rok 2019/2020

 


Nazwa olimpiady, turnieju, konkursu tematycznego, ogólnopolskiej imprezy artystycznej Imię i nazwisko ucznia Klasa Imię i nazwisko nauczyciela opiekuna
XXXII Olimpiada Filozoficzna Oskar Szymański finalista I AG Beata Król
XXXII Olimpiada Filozoficzna Aleksandra Futera finalistka I DP Ewa Połczyńska- Chmielnicka
XXXII Olimpiada Filozoficzna Julia Serafin finalistka II A Beata Król
44. Olimpiada Języka Angielskiego Aleksandra Futera finalistka I DP Edyta Bajda- Kowalczyk
44. Olimpiada Języka Angielskiego Adrian Okleciński finalista II D Mirosław Mistrzak
XLVI Olimpiada Historyczna Maciej Martyniuk finalista III C Marek Chodowski
XLVI Olimpiada Historyczna Szymon Skrzypek finalista II G Jan Maleska
XXII Olimpiada Wiedzy o Prawie Wiktoria Czapla finalistka II B Jan Maleska
LXI Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym Adam Suraj finalista III D Krzysztof Niedźwiedź
LXI Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym Maksymilian Grądz finalista I BG Krzysztof Niedźwiedź
VII Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej Maksymilian Grądz finalista I BG Krzysztof Niedźwiedź
VII Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej Martyna Łusiak finalistka II F Krzysztof Niedźwiedź
VI edycja Olimpiady Wiedzy o Mediach Iga Zielińska laureatka I CG Ewa Połczyńska- Chmielnicka
VI edycja Olimpiady Wiedzy o Mediach Jakub Kołtun laureat I DP Ewa Połczyńska- Chmielnicka
IV Olimpiada Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej Zuzanna Dorota finalistka I AP Beata Król
IV Olimpiada Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej Julia Serafin finalistka II A Beata Król
XXX Olimpiady Teologii Katolickiej Kamil Machnikowski finalista III C ks. Wojciech Derlukiewicz
LXXI Olimpiada Matematyczna Piotr Blinowski finalista II D Piotr Długosz
Olimpiada Lingwistyki Matematycznej Wojciech Ściuk finalista II A Krzysztof Bolibok
Olimpiada Lingwistyki Matematycznej Mateusz Gil finalista III D Agnieszka Nowiszewska
69. Olimpiada Fizyczna Jakub Grochowski finalista III D Kamil Kamiński Paweł Dyniec
XXVII Olimpiada Informatyczna Alessandro Peria finalista II D Mirosław Pietrzycki
XXVII Olimpiada Informatyczna Piotr Blinowski finalista II D Mirosław Pietrzycki
XXVII Olimpiada Informatyczna Patrycja Krzyna finalistka III D Mirosław Pietrzycki
XXVII Olimpiada Informatyczna Jan Klimczak finalista III D Mirosław Pietrzycki
XXVII Olimpiada Informatyczna Jan Kwiatkowski finalista III D Mirosław Pietrzycki
XXVII Olimpiada Informatyczna Mateusz Malinowski finalista III D Mirosław Pietrzycki
XLVI Olimpiada Wiedzy Technicznej Michał Jung finalista III H Paweł Dyniec Kamil Kamiński
XLVI Olimpiada Wiedzy Technicznej Paweł Łacek finalista III D Kamil Kamiński
XLVI Olimpiada Wiedzy Technicznej Mateusz Malinowski finalista III D Kamil Kamiński
XLVI Olimpiada Wiedzy Technicznej Jakub Wasilewski finalista III H Michał Gierczak Kamil Kamiński
XLVI Olimpiada Wiedzy Technicznej Kacper Wieleba finalista III D Kamil Kamiński
49. Olimpiada Biologiczna Maciej Maj finalista II D Grażyna Konik
49. Olimpiada Biologiczna Aleksandra Antoniak finalistka III G Grażyna Konik
49. Olimpiada Biologiczna Maja Owe- Larsson finalistka III E Małgorzata Drozd
LXVI Olimpiada Chemiczna Jakub Fedorowicz finalista II E Małgorzata Kasprzak
LXVI Olimpiada Chemiczna Karolina Piwko finalistka III G Małgorzata Kasprzak
XLVI Olimpiada Geograficzna Katarzyna Mielniczuk finalistka II C Katarzyna Dobek
XLVI Olimpiada Geograficzna Bernard Skiba finalista III C Katarzyna Dobek
IV Olimpiada Statystyczna Mateusz Gil finalista III D Katarzyna Dobek
IV Olimpiada Statystyczna Maciej Sidor finalista II D Katarzyna Dobek
IV Olimpiada Statystyczna Karol Kasperek finalista III D Katarzyna Dobek
IV Olimpiada Statystyczna Rafał Golik finalista III D Katarzyna Dobek
XV Olimpiada Przedsiębiorczości Hanna Sykuła finalistka II C Małgorzata Mańkowska
XV Olimpiada Przedsiębiorczości Karol Zając finalista II C Małgorzata Mańkowska
XV Olimpiada Przedsiębiorczości Kamil Machnikowski finalista III C Małgorzata Mańkowska
XV Olimpiada Przedsiębiorczości Mateusz Gil finalista III D Małgorzata Mańkowska
XXXIII Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej Mateusz Gil finalista III D Małgorzata Mańkowska
XXXIII Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej Adam Suraj finalista III D Małgorzata Mańkowska
XXXIII Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej Katarzyna Batyra finalistka III H Małgorzata Mańkowska
XIII Ogólnopolska Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH (geografia) Katarzyna Mielniczuk finalistka II C Katarzyna Dobek
XIII Ogólnopolska Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH (geografia) Julia Glibowska finalistka III C Katarzyna Dobek
XIII Ogólnopolska Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH (geografia) Bernard Skiba finalista III C Katarzyna Dobek
XIII Ogólnopolska Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH (geografia) Mateusz Malinowski finalista III D Katarzyna Dobek
XIII Ogólnopolska Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH (informatyka) Patrycja Krzyna finalistka III D Mirosław Pietrzycki
XIII Ogólnopolska Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH (informatyka) Katarzyna Mielnik finalistka III D Mirosław Pietrzycki
XIII Ogólnopolska Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH (informatyka) Jan Klimczak finalista III D Mirosław Pietrzycki
XIII Ogólnopolska Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH (informatyka) Jan Kwiatkowski finalista III D Mirosław Pietrzycki
XIII Ogólnopolska Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH (informatyka) Mateusz Malinowski finalista III D Mirosław Pietrzycki
XIII Ogólnopolska Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH (fizyka) Dawid Baran finalista III D Kamil Kamiński
XIII Ogólnopolska Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH (fizyka) Kacper Wieleba finalista III D Kamil Kamiński
XIII Ogólnopolska Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH (fizyka) Dominika Ziółkiewicz finalistka III D Kamil Kamiński
XIII Ogólnopolska Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH (fizyka) Jakub Obroślak finalista III D Kamil Kamiński
XIII Ogólnopolska Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH (fizyka) Adam Piaseczny finalista III D Kamil Kamiński
XIII Ogólnopolska Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH (fizyka) Jakub Grochowski finalista III D Kamil Kamiński
XIII Ogólnopolska Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH (fizyka) Bartosz Górski finalista I DG Paweł Dyniec
XIII Ogólnopolska Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH (fizyka) Bartłomiej Brudnowski finalista III A Paweł Dyniec
XIII Ogólnopolska Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH (fizyka) Michał Jung finalista III H Paweł Dyniec
XIII Ogólnopolska Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH (matematyka) Weronika Jakimowicz finalistka II A Krzysztof Bolibok
XIII Ogólnopolska Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH (matematyka) Jan Rossa finalista II D Piotr Długosz
XIII Ogólnopolska Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH (matematyka) Jan Klimczak finalista III D Agnieszka Nowiszewska
XIII Ogólnopolska Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH (matematyka) Patrycja Krzyna finalistka III D Agnieszka Nowiszewska
XIII Ogólnopolska Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH (matematyka) Jan Kwiatkowski finalista III D Agnieszka Nowiszewska
XIII Ogólnopolska Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH (matematyka) Paweł Łacek finalista III D Agnieszka Nowiszewska
XIII Ogólnopolska Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH (matematyka) Mateusz Malinowski finalista III D Agnieszka Nowiszewska
XIII Ogólnopolska Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH (matematyka) Katarzyna Mielnik finalistka III D Agnieszka Nowiszewska
XIII Ogólnopolska Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH (matematyka) Adam Piaseczny finalista III D Agnieszka Nowiszewska
XIII Ogólnopolska Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH (matematyka) Kacper Wieleba finalista III D Agnieszka Nowiszewska
XIII Ogólnopolska Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH (matematyka) Błażej Wilkoławski finalista III D Agnieszka Nowiszewska
XIII Ogólnopolska Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH (matematyka) Magdalena Hołowiecka finalistka III F Elżbieta Wiącek
XIII Ogólnopolska Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH (matematyka) Zuzanna Skowronek finalistka III G Agnieszka Nowiszewska
XIII Ogólnopolska Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH (matematyka) Błażej Gospodarek finalista III H Anna Czobot
XIII Ogólnopolska Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH (matematyka) Jakub Nowacki finalista III H Anna Czobot

Rok 2018/2019

 


Nazwa olimpiady, turnieju, konkursu tematycznego, ogólnopolskiej imprezy artystycznej Imię i nazwisko ucznia Klasa Imię i nazwisko nauczyciela opiekuna
XLIX Olimpiada Literatury i Języka Polskiego Julia Ogonowska
finalistka
IB Agnieszka Lewandowska
XLIX Olimpiada Literatury i Języka Polskiego Maja Owe- Larsson
finalistka
IIE Bogna Zagórska
XXXI Olimpiada Filozoficzna Wiktoria Szymańska
laureatka
IIIB Ewa Połczyńska- Chmielnicka
XXXI Olimpiada Filozoficzna Katarzyna Błaszczak
finalistka
IIIF Ewa Połczyńska- Chmielnicka
XXXI Olimpiada Filozoficzna Leo Kułak
finalista
IIA Beata Król
XXXI Olimpiada Filozoficzna Tomasz Kalisiak
finalista
IIA Beata Król
50. Olimpiada Języka Rosyjskiego Oleksnadr Kovalenko
finalista
IG Marek Chodowski
43. Olimpiada Języka Angielskiego Mateusz Czapczyński
finalista
IIIF Tomasz Kruk
VI Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej Martyna Łusiak
laureat
IF Krzysztof Niedźwiedź
Olimpiada Wiedzy o Społeczeństwie Adam Suraj
laureat
IID Krzysztof Niedźwiedź
Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Prawie Adam Suraj
finalista
IID Krzysztof Niedźwiedź
Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka w Świecie Współczesnym Adam Suraj
finalista
IID Krzysztof Niedźwiedź
Olimpiada Wiedzy o III RP Adam Suraj
finalista
IID Krzysztof Niedźwiedź
XXXVII Olimpiada Języka Łacińskiego Wiktoria Szymańska
finalistka
IIIB Adriana Bolibok
XXXVII Olimpiada Języka Łacińskiego Michał Widło
finalistka
IIIB Adriana Bolibok
IV Olimpiada Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej Michał Ścibura
laureat
IIIB Ewa Połczyńska- Chmielnicka
Olimpiada Wiedzy o Mediach Jan Woch
finalista
IIB Ewa Połczyńska- Chmielnicka
LXX Olimpiada Matematyczna Rafał Szulc
finalista
IIID Piotr Długosz
Krzysztof Bolibok
65. Olimpiada Chemiczna Karolina Piwko
finalistka
IIG Małgorzata Kasprzak
68. Olimpiada Fizyczna Jarosław Jurecki
finalista
IIIH Paweł Dyniec
Ryszard Biernacki
XXVI Olimpiada Informatyczna Marek Skiba
zwycięzca olimpiady
IIID Henryk Kawka (gim)

Mirosław Pietrzycki

XXVI Olimpiada Informatyczna Jan Kwiatkowski
laureat
IID Henryk Kawka (gim)

Mirosław Pietrzycki

XXVI Olimpiada Informatyczna Jan Klimczak
finalista
IID Mirosław Pietrzycki
XXVI Olimpiada Informatyczna Patrycja Krzyna
finalistka
IID Mirosław Pietrzycki
XXVI Olimpiada Informatyczna Piotr Blinowski
finalista
ID Henryk Kawka (gim)

Mirosław Pietrzycki

XXVI Olimpiada Informatyczna Grzegorz Szumigaj
finalista
IIID Mirosław Pietrzycki
45 Olimpiada Wiedzy Technicznej Radosław Jurecki
laureat
IIIH Kamil Kamiński
XXIII Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności Łukasz Wiczołek
laureat
IIG Grażyna Konik
XXIII Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności Julia Niezgoda
finalistka
IG Grażyna Konik
48. Olimpiada Biologiczna Katarzyna Widomska
finalistka
IIIG Grażyna Konik
XXXIV Olimpiada Wiedzy Ekologicznej Klaudia Szydłowska
laureatka
IA Marcin Kożuch
XXXIV Olimpiada Wiedzy Ekologicznej Aleksandra Antoniak
finalistka
IIG Grażyna Konik
XLV Olimpiada Geograficzna Michał Mituła
finalista
IIIC Katarzyna Dobek
XLV Olimpiada Geograficzna Maciej Maj
finalista
ID Katarzyna Dobek
XIV Olimpiada Przedsiębiorczości Kamil Machnikowski
laureat
IIC Małgorzata Mańkowska
XXXII Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej Mateusz Gil
laureat
IID Małgorzata Mańkowska
VII Olimpiada Przedsiębiorczości i Zarządzania Mateusz Gil
finalista
IID Małgorzata Mańkowska
Olimpiada Wiedzy o Biznesie i Innowacjach Maciej Martynik
laureat
IIC Małgorzata Mańkowska
VII Olimpiada Przedsiębiorczości i Zarządzania Maciej Martyniuk
laureat
IIC Małgorzata Mańkowska
XVII Olimpiada Znajomości Afryki Monika Malinowska
laureatka
IIB Krystyna Kuflewska
XXIX Olimpiada Teologii Katolickiej Klaudia Szydłowska
finalistka
IA ks. Paweł Hodorek
XII Ogólnopolska Olimpiada
o Diamentowy Indeks AGH
(matematyka)
Jan Rossa
laureat
ID Piotr Długosz
XII Ogólnopolska Olimpiada
o Diamentowy Indeks AGH
(matematyka)
Paweł Łacek
laureat
IID Agnieszka Nowiszewska
XII Ogólnopolska Olimpiada
o Diamentowy Indeks AGH
(matematyka)
Mateusz Malinowski
laureat
IID Agnieszka Nowiszewska
XII Ogólnopolska Olimpiada
o Diamentowy Indeks AGH
(matematyka)
Cezary Gabryel
laureat
IIIC Robert Winiarczyk
XII Ogólnopolska Olimpiada
o Diamentowy Indeks AGH
(matematyka)
Tomasz Adamczyk
laureat
IIID Piotr Długosz
XII Ogólnopolska Olimpiada
o Diamentowy Indeks AGH
(matematyka)
Filip Drygaś
laureat
IIID Piotr Długosz
XII Ogólnopolska Olimpiada
o Diamentowy Indeks AGH
(matematyka)
Antoni Gąsior
laureat
IIID Piotr Długosz
XII Ogólnopolska Olimpiada
o Diamentowy Indeks AGH
(matematyka)
Magda Grysza
laureatka
IIID Piotr Długosz
XII Ogólnopolska Olimpiada
o Diamentowy Indeks AGH
(matematyka)
Arkadiusz Koch
laureat
IIID Piotr Długosz
XII Ogólnopolska Olimpiada
o Diamentowy Indeks AGH
(matematyka)
Marek Masiak
laureat
IIID Piotr Długosz
XII Ogólnopolska Olimpiada
o Diamentowy Indeks AGH
(matematyka)
Iwona Narejko
laureatka
IIID Piotr Długosz
XII Ogólnopolska Olimpiada
o Diamentowy Indeks AGH
(matematyka)
Bartosz Oczkowski
laureat
IIID Piotr Długosz
XII Ogólnopolska Olimpiada
o Diamentowy Indeks AGH
(matematyka)
Marek Skiba
laureat
IIID Piotr Długosz
XII Ogólnopolska Olimpiada
o Diamentowy Indeks AGH
(matematyka)
Mikołaj Spytek
laureat
IIID Piotr Długosz
XII Ogólnopolska Olimpiada
o Diamentowy Indeks AGH
(matematyka)
Rafał Szulc
laureat
IIID Piotr Długosz
XII Ogólnopolska Olimpiada
o Diamentowy Indeks AGH
(matematyka)
Grzegorz Szumigaj
laureat
IIID Piotr Długosz
XII Ogólnopolska Olimpiada
o Diamentowy Indeks AGH
(matematyka)
Marcel Jarosz
finalista
IIID Piotr Długosz
XII Ogólnopolska Olimpiada
o Diamentowy Indeks AGH
(matematyka)
Wojciech Gierulski
laureat
IIIH Krzysztof Bolibok
XII Ogólnopolska Olimpiada
o Diamentowy Indeks AGH
(matematyka)
Radosław Jurecki
laureat
IIIH Krzysztof Bolibok
XII Ogólnopolska Olimpiada
o Diamentowy Indeks AGH
(matematyka)
Dominik Szubartowski
laureat
IIIH Krzysztof Bolibok
XII Ogólnopolska Olimpiada
o Diamentowy Indeks AGH
(matematyka)
Zuzanna Zielińska
laureatka
IIIH Krzysztof Bolibok
XII Ogólnopolska Olimpiada
o Diamentowy Indeks AGH
(matematyka)
Weronika Kuzioła
laureatka
IIIH Krzysztof Bolibok
XII Ogólnopolska Olimpiada
o Diamentowy Indeks AGH
(matematyka)
Michał Sapuła
laureat
IIIH Krzysztof Bolibok
XII Ogólnopolska Olimpiada
o Diamentowy Indeks AGH
(fizyka)
Adam Piaseczny
laureat
IID Kamil Kamiński
XII Ogólnopolska Olimpiada
o Diamentowy Indeks AGH
(fizyka)
Kacper Wieleba
laureat
IID Kamil Kamiński
XII Ogólnopolska Olimpiada
o Diamentowy Indeks AGH
(fizyka)
Marcel Jarosz
laureat
IIID Kamil Kamiński
XII Ogólnopolska Olimpiada
o Diamentowy Indeks AGH
(fizyka)
Mikołaj Spytek
laureat
IIID Kamil Kamiński
XII Ogólnopolska Olimpiada
o Diamentowy Indeks AGH
(fizyka)
Michał Jung
laureat
IIH Paweł Dyniec
XII Ogólnopolska Olimpiada
o Diamentowy Indeks AGH
(fizyka)
Michał Gierulski
laureat
IIIH Ryszard Biernacki
Paweł Dyniec
XII Ogólnopolska Olimpiada
o Diamentowy Indeks AGH
(fizyka)
Radosław Jurecki
laureat
IIIH Ryszard Biernacki
XII Ogólnopolska Olimpiada
o Diamentowy Indeks AGH
(informatyka)
Mateusz Malinowski
finalista
IID Mirosław Pietrzycki
XII Ogólnopolska Olimpiada
o Diamentowy Indeks AGH
(informatyka)
Paweł Łacek
finalista
IID Mirosław Pietrzycki
XII Ogólnopolska Olimpiada
o Diamentowy Indeks AGH
(informatyka)
Marek Skiba
laureat
IIID Henryk Kawka (gim)

Mirosław Pietrzycki

XII Ogólnopolska Olimpiada
o Diamentowy Indeks AGH
(informatyka)
Tomasz Adamczyk
finalista
IIID Mirosław Pietrzycki
XII Ogólnopolska Olimpiada
o Diamentowy Indeks AGH
(informatyka)
Filip Drygaś
finalista
IIID Mirosław Pietrzycki
XII Ogólnopolska Olimpiada
o Diamentowy Indeks AGH
(informatyka)
Antoni Gąsior
finalista
IIID Mirosław Pietrzycki
XII Ogólnopolska Olimpiada
o Diamentowy Indeks AGH
(informatyka)
Marcel Jarosz
finalista
IIID Mirosław Pietrzycki
XII Ogólnopolska Olimpiada
o Diamentowy Indeks AGH
(informatyka)
Arkadiusz Koch
finalista
IIID Mirosław Pietrzycki
XII Ogólnopolska Olimpiada
o Diamentowy Indeks AGH
(informatyka)
Iwona Narejko
finalistka
IIID Mirosław Pietrzycki
XII Ogólnopolska Olimpiada
o Diamentowy Indeks AGH
(informatyka)
Mikołaj Spytek
finalista
IIID Mirosław Pietrzycki
XII Ogólnopolska Olimpiada
o Diamentowy Indeks AGH
(informatyka)
Rafał Szulc
finalista
IIID Mirosław Pietrzycki
XII Ogólnopolska Olimpiada
o Diamentowy Indeks AGH
(informatyka)
Grzegorz Szumigaj
finalista
IIID Mirosław Pietrzycki
XII Ogólnopolska Olimpiada
o Diamentowy Indeks AGH
(informatyka)
Weronika Kuzioła
finalistka
IIIH Mirosław Pietrzycki
XII Ogólnopolska Olimpiada
o Diamentowy Indeks AGH
(informatyka)
Radosław Jurecki
finalista
IIIH Mirosław Pietrzycki
XII Ogólnopolska Olimpiada
o Diamentowy Indeks AGH
(chemia)
Karolina Piwko
laureat
IIG Małgorzata Kasprzak
XII Ogólnopolska Olimpiada
o Diamentowy Indeks AGH
(chemia)
Gabriel Majewski
finalista
IIIE Agnieszka Adamczuk- Kukiełka
XII Ogólnopolska Olimpiada
o Diamentowy Indeks AGH
(geografia)
Mateusz Malinowski
laureat
IID Katarzyna Dobek

Rok 2017/2018

 


Nazwa olimpiady, turnieju, konkursu tematycznego, ogólnopolskiej imprezy artystycznej Imię i nazwisko ucznia Klasa Imię i nazwisko nauczyciela opiekuna
XXX Olimpiada Filozoficzna Milena Żydek finalistka III H Dorota Goszczycka
III edycja Olimpiady Wiedzy o Mediach Wojciech Mazurek laureat II B Ewa Połczyńska- Chmielnicka
XLVIII Olimpiada Literatury i Języka Polskiego Wojciech Mazurek laureat II B Ewa Połczyńska- Chmielnicka
XLIX Olimpiada Języka Rosyjskiego Hanna Łopuszyńska laureatka III H Sława Piotrowska
XLIX Olimpiada Języka Rosyjskiego Marek Skiba finalista II D Marek Chodowski
42. Olimpiada Języka Angielskiego Magdalena Parcheta finalistka II A Monika Trznadel
XLIV Olimpiada Historyczna Wojciech Mazurek finalista II B Marek Chodowski
Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Prawie Damian Berezecki laureat III B Jan Maleska
IV edycjiOlimpiady Wiedzy o Mediach Michał Ścibura laureat II B Ewa Połczyńska- Chmielnicka
VI Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o III RP Dorota Łusiak finalistka III B Marek Chodowski
Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka w Świecie Współczesnym Dorota Łusiak finalista III B Zbigniew Smutek
III Olimpiada o Filmie i Komunikacji Społecznej Maksymilian Kulicki laureat III D Ewa Połczyńska- Chmielnicka
III Olimpiada o Filmie i Komunikacji Społecznej Wojciech Kłopotek finalista III D Ewa Połczyńska- Chmielnicka
LXIX Olimpiada Matematyczna Rafał Szulc laureat II D Piotr Długosz, Krzysztof Bolibok
LXIX Olimpiada Matematyczna Karol Górski finalista III D Piotr Długosz
LXIX Olimpiada Matematyczna Piotr Stankiewicz finalista III D Piotr Długosz, Krzysztof Bolibok
XVI Olimpiady Lingwistyki Matematycznej Mikołaj Spytek finalista II D Piotr Długosz
XVI Olimpiady Lingwistyki Matematycznej Maksymilian Kulicki finalista III D Piotr Długosz
XXV Olimpiada Informatyczna Michał Borowski laureat III D Mirosław Pietrzycki
XXV Olimpiada Informatyczna Marek Skiba laureat II D Mirosław Pietrzycki
XXV Olimpiada Informatyczna Karol Górski finalista III D Mirosław Pietrzycki
XXV Olimpiada Informatyczna Artur Matyjasek finalista III D Mirosław Pietrzycki
Olimpiada Cyfrowa Wojciech Kłopotek finalista III D Mirosław Pietrzycki
44 Olimpiada Wiedzy Technicznej Radosław Jurecki laureat II H Kamil Kamiński
44 Olimpiada Wiedzy Technicznej Wojciech Podmokły laureat III D Kamil Kamiński
44 Olimpiada Wiedzy Technicznej Jakub Michalak finalista III D Kamil Kamiński
XXII Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności Magda Marciniak laureatka II G Grażyna Konik
XXII Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności Natalia Biedroń finalistka I G Grażyna Konik
47. Olimpiada Biologiczna Olga Jóźwiak laureatka III G Grażyna Konik
47. Olimpiada Biologiczna Agata Antoniak finalistka III E Małgorzata Drozd
47. Olimpiada Biologiczna Paulina Duda finalistka III E Małgorzata Drozd
XIII Olimpiada Przedsiębiorczości Maksymilian Kulicki laureat III D Małgorzata Mańkowska
XXXI Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej Paweł Pelc finalista III D Małgorzata Mańkowska
XXXI Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej Wiktor Zieliński finalista III D Małgorzata Mańkowska
Olimpiada Wiedzy o Biznesie i Innowacjach Wiktor Zieliński laureat III D Małgorzata Mańkowska
Olimpiada Wiedzy o Biznesie i Innowacjach Rafał Dziak finalista III D Małgorzata Mańkowska
VI Olimpiady Przedsiębiorczości i Zarządzania Rafał Dziak laureat III C Małgorzata Mańkowska
VI Olimpiady Przedsiębiorczości i Zarządzania Maksymilian Kulicki finalista III D Małgorzata Mańkowska
VI Olimpiady Przedsiębiorczości i Zarządzania Paweł Pelc finalista III D Małgorzata Mańkowska
VI Olimpiady Przedsiębiorczości i Zarządzania Wiktor Zieliński finalista III D Małgorzata Mańkowska
XXVIII Olimpiada Teologii Katolickiej Maria Wachowicz finalistka II F ks. Paweł Hodorek
XI Ogólnopolska Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH (matematyka) Alan Bryłowski laureat II D Piotr Długosz
XI Ogólnopolska Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH (matematyka) Grzegorz Szumigaj laureat II D Piotr Długosz
XI Ogólnopolska Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH (matematyka) Julia Sikora laureatka III C Elżbieta Wiącek
XI Ogólnopolska Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH (matematyka) Michał Borowski laureat III D Piotr Długosz
XI Ogólnopolska Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH (matematyka) Piotr Kryczka laureat III D Piotr Długosz
XI Ogólnopolska Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH (matematyka) Artur Matyjasek laureat III D Piotr Długosz
XI Ogólnopolska Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH (matematyka) Damian Opoka laureat III D Piotr Długosz
XI Ogólnopolska Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH (matematyka) Paweł Pelc laureat III D Piotr Długosz
XI Ogólnopolska Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH (matematyka) Wojciech Podmokły laureat III D Piotr Długosz
XI Ogólnopolska Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH (matematyka) Adam Ryl laureat III D Piotr Długosz
XI Ogólnopolska Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH (matematyka) Olgierd Sobieraj laureat III D Piotr Długosz
XI Ogólnopolska Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH (matematyka) Piotr Stankiewicz laureat III D Piotr Długosz
XI Ogólnopolska Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH (matematyka) Klaudia Stpiczyńska laureatka III D Piotr Długosz
XI Ogólnopolska Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH (matematyka) Wiktor Zieliński laureat III D Piotr Długosz
XI Ogólnopolska Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH (matematyka) Agnieszka Chilimoniuk laureat III H Agnieszka Nowiszewska
XI Ogólnopolska Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH (matematyka) Weronika Dziaduch laureatka III H Agnieszka Nowiszewska
XI Ogólnopolska Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH (matematyka) Andrzej Smoliński laureat III H Agnieszka Nowiszewska
XI Ogólnopolska Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH (matematyka) Klaudia Flis finalistka III D Piotr Długosz
XI Ogólnopolska Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH (matematyka) Konrad Giełzak finalista III D Piotr Długosz
XI Ogólnopolska Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH (matematyka) Jakub Michalak finalista III D Piotr Długosz
XI Ogólnopolska Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH (matematyka) Stefan Rzążewski finalista III D Piotr Długosz
XI Ogólnopolska Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH (matematyka) Jakub Wieleba finalista III D Piotr Długosz
XI Ogólnopolska Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH (matematyka) Filip Rusiecki finalista III H Agnieszka Nowiszewska
XI Ogólnopolska Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH (fizyka) Michał Dudzisz laureat III D Kamil Kamiński
XI Ogólnopolska Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH (fizyka) Wojciech Malinowski laureat III D Kamil Kamiński
XI Ogólnopolska Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH (fizyka) Karol Górski finalista III D Kamil Kamiński
XI Ogólnopolska Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH (fizyka) Michał Borowski finalista III D Kamil Kamiński
XI Ogólnopolska Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH (fizyka) Bartosz Tkaczyk finalista III D Kamil Kamiński
XI Ogólnopolska Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH (fizyka) Szymon Miareczka laureat III H Paweł Dyniec
XI Ogólnopolska Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH (fizyka) Michał Jung finalista I H Paweł Dyniec
XI Ogólnopolska Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH (fizyka) Radosław Jurecki finalista II H Ryszard Biernacki
Ogólnopolska Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH (informatyka) Michał Borowski laureat III D Mirosław Pietrzycki
Ogólnopolska Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH (informatyka) Artur Matyjasek laureat III D Mirosław Pietrzycki
Ogólnopolska Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH (informatyka) Grzegorz Szumigaj laureat II D Mirosław Pietrzycki
Ogólnopolska Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH (informatyka) Konrad Giełzak finalista III D Mirosław Pietrzycki
Ogólnopolska Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH (informatyka) Piotr Kryczka finalista III D Mirosław Pietrzycki
Ogólnopolska Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH (informatyka) Jakub Michalak finalista III D Mirosław Pietrzycki
Ogólnopolska Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH (informatyka) Damian Opoka finalista III D Mirosław Pietrzycki
Ogólnopolska Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH (informatyka) Paweł Pelc finalista III D Mirosław Pietrzycki
Ogólnopolska Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH (informatyka) Wojciech Podmokły finalista III D Mirosław Pietrzycki
Ogólnopolska Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH (informatyka) Adam Ryl finalista III D Mirosław Pietrzycki
Ogólnopolska Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH (informatyka) Stefan Rzążewski finalista III D Mirosław Pietrzycki
Ogólnopolska Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH (informatyka) Piotr Stankiewicz finalista III D Mirosław Pietrzycki
Ogólnopolska Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH (informatyka) Olgierd Sobieraj finalista III D Mirosław Pietrzycki
Ogólnopolska Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH (informatyka) Jakub Wieleba finalista III D Mirosław Pietrzycki
Ogólnopolska Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH (informatyka) Wiktor Zieliński finalista III D Mirosław Pietrzycki
Ogólnopolska Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH (informatyka) Klaudia Flis finalistka III D Mirosław Pietrzycki
XI Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH (chemia) Rafał Sierzpowski laureat III E Małgorzata Kasprzak
XI Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH (chemia) Jakub Cieślik finalista III D Małgorzata Kasprzak
XI Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH (geografia) Mateusz Malinowski laureat I D Katarzyna Dobek
Skip to content