I Lubelska Konferencja Młodzieżowa

W poniedziałek 13 czerwca członkowie Szkolnego Klubu Debat I LO wzięli udział w I Lubelskiej Konferencji Młodzieżowej – wyzwania kolejnej dekady, zorganizowanej przez fundację Instytut Kreatorów Przyszłości. Zwyciężczynią konkursu na najlepsze wystąpienie została uczennica klasy IF Anna Rycerz. Gratulujemy! Zbigniew Smutek

Klaudia i Jowita- specjalistki w dziedzinie UE

Klaudia Sienkiewicz uzyskała tytuł laureatki,  zaś Jowita Szatraj tytuł finalistki lX edycji Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej. Laureatom i finalistom olimpiady przysługuje zwolnienie z postępowania rekrutacyjnego na wybrane kierunki studiów na kilkudziesięciu uczelniach w kraju. Dodatkową nagrodą dla Klaudii jest wycieczka studyjna do Parlamentu Europejskiego.