Mateusz Zyśk (2F) pod Monte Cassino

W dniach 15.05—22.05 Mateusz Zyśk z klasy 2F wraz z Lubelską Chorągwią Harcerzy Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej brał udział w uroczystościach inauguracji 80. rocznicy Bitwy o Monte Cassino.
Mateusz szczegółowo zapoznał się z przebiegiem walk prowadzonych przez 2. Korpus Polski, dowodzony przez Generała Władysława Andersa.
Uczeń naszej szkoły, wraz z innymi harcerzami uczestniczył w ceremoniach związanych z walkami o Pedimonto San Germano oraz klasztor Benedyktynów. Służył także pomocą Weteranom II Wojny Światowej, pełnił służbę porządkową.
Linki do stron, z których pochodzą zdjęcia:
Archiwum prywatne
https://www.pap.pl/aktualnosci/weterani-gen-andersa-upamietnili-poleglych-kolegow-w-piedimonte-san-germano
https://zhr.pl/2024/05/22/sluzba-harcerek-i-harcerzy-na-monte-cas sino-2024/