„Staszic” na I miejscu w województwie lubelskim w Rankingu Liceów 2023 WaszaEdukacja.pl

„Staszic” na I miejscu w województwie lubelskim w Rankingu Liceów 2023 WaszaEdukacja.pl

„Staszic” na I miejscu w województwie lubelskim w Rankingu Liceów 2023 WaszaEdukacja.pl

„Staszic” zajął I miejsce w województwie lubelskim w ogólnopolskim rankingu liceów 2023 roku, który zorganizowany został przez portal WaszaEdukacja.pl W rankingu wzięło udział 1869 liceów publicznych i niepublicznych.
Uwzględnione kryteria to wyniki z egzaminów maturalnych na poziomie podstawowym
i rozszerzonym, wyniki z ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz wskaźniki edukacyjnej wartości dodanej (EWD) z lat 2020-2022.
Mamy nadzieję, że nasz wynik pomoże w podjęciu świadomej decyzji o wyborze szkoły średniej!