STASZIC CHARYTATYWNIE

Wiosna to okres, w którym podejmujemy wiele działań na rzecz instytucji, niosących pomoc pokrzywdzonym zwierzętom.
Dzięki hojności uczniów naszej szkoły i ich Rodziców zebraliśmy kilkadziesiąt kilogramów karmy dla psiaków i kociaków, którą przekazaliśmy mieszkańcom Lubelskiego Schroniska dla Zwierząt.
Z kolei 15 kwietnia w naszej szkole odbyła się wielka loteria fantowa, z której dochód został przeznaczony na potrzeby fundacji Ex Lege.
Ponad 150 fantów na loterię przekazali uczniowie naszej szkoły, ich Rodzice i Nauczyciele.
Loteria cieszyła się wielkim zainteresowaniem wśród uczniów i nauczycieli, udało się zebrać 1280zł na pomoc organizacji.
Fundacja Ex Lege ratuje zwierzęta, które były maltretowane, ranione, krzywdzone przez ludzi. Ich głównym atutem jest profesjonalny Patrol Interwencyjny, którego głównym zadaniem jest kontrola dobrostanu i warunków życia zwierząt oraz reagowanie i skuteczne działanie w sytuacjach naruszenia Ustawy o ich ochronie. Fundacja demaskuje sprawców przestępstw i wykroczeń wobec zwierząt oraz kieruje wnioski do organów ścigania i organów sądowych o wykrycie i ukaranie sprawców, organizuje również wiele warsztatów dla dorosłych, dzieci i młodzieży.