W dniu 23.04 bieżącego roku uczniowie Naszej Szkoły wzięli udział w konferencji „Fotonika Twoją drogą do sukcesu. Jak zaplanować ścieżkę kariery w obszarze nowych technologii?” Organizatorem wydarzenia było Polskie Centrum Fotoniki i Światłowodów, a patronem Klaster Fotoniki i Światłowodów. Celem spotkania było poszerzenie horyzontów młodych ludzi, którzy stoją przed ważnymi decyzjami oraz zainteresowanie uczniów zaawansowanymi technologiami fotonicznymi.

I Liceum Ogólnokształcące, ze względu na bliską współpracę z firmą InPhoTech, działającą w branży fotonicznej, było szkołą partnerską spotkania.