Wizyta uczniów na Litwie

W dniach 10-14.06.2024 r. grupa 22 uczniów ILO (klasy 1-3) oraz 4 uczniów liceum Galaktyka – Edukacja Montessori pod opieką Pawła Janowskiego, Tomasza i Marcina Michniowskich udała się na wycieczkę na Litwę. W jej trakcie uczniowie zwiedzili wileńskie stare miasto, wieżę telewizyjną, cmentarz na Rossie czy też zamek w Trokach. Celem wycieczki było zapoznanie się z dorobkiem kulturowym i historycznym Rzeczypospolitej Obojga Narodów i kształtowanie szacunku do innych narodów i kultur.

Ostatniego dnia wycieczki odwiedziliśmy progimnazjum „Ryto” w Varenie. Nauczyciele zostali przywitani przez dyrektora szkoły; nawiązano porozumienie, które – mamy nadzieję – zaowocuje nowym kierunkiem wymiany międzynarodowej dostępnej dla uczniów ILO.